Alla aktuella anläggningsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnation av befintlig kraftledning mellan Borlänge och Falun.
Avser ombyggnation av 15 km 145 kV befintlig ledning mellan Borlänge och Falun.
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Projektet syftar till att utöka den befintliga avbördningskapaciteten för Korsnäs kraftstation och målet är att anläggningen ska kunna avbörda 100-års flödet på, ett betryggande sätt. Vidare ska anläggningens intagskanaler förstärkas.
Anläggande av gc-väg, grönytor mm i Falun, etapp 2
Del av den befintliga Vasaparken ska byggas om till en aktivitetspark med klättervägg, sittbänkar, grönytor, och gångvägar. Totalytan omfattar ca 13.000 m2
Nybyggnad av skolgård i Falun
Efter skolavslutningen 2021 startas huvuddelens arbete med sanering av marken (ca 2 500 kvm) och sedan byggnation av den nya skolgården. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nybyggnad av avfallsanläggning i Falun
Planen avser nybyggnad av avfallsanläggning. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Miljöförbättrande åtgärder för lakvattendamm i Falun
Avser miljöförbättrande åtgärder som avser att ge en ökad volym av lakvatten i en lakvattendamm. Entreprenaden omfattar borttagning av på botten sedimenterat slam så att lakvattnet ges mer volym i dammen.
Upphandling av miljökonsult för tillståndsansökan Falu Energi och vatten
Framtagande och sammanställning av underlag till ansökan om tillstånd för hantering av förorenade massor.
Nybyggnad av lekpark i Falun
Den befintliga lekplatsen med tillhörande sociala ytor upprustas och uppgraderas till en lekpark. Visionen för den nya lekparken är att den ska främja och stärka Herrhagens och Faluns ekologiska och sociala hållbarhet. Detta avser etapp 1 och innefattar sand-, rörelse- och gunglek, linbana samt grillplats och social yta samt Boulebana med sittplats. Option finns på projektid: 2070026
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Strandskyddsdispens för anläggande av parkering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Strandskyddsdispens för nybyggnad av två padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Förhandsbesked för anläggande av pendlarparkering (10 platser).
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för nybyggnad av brygga och plattform för tält och utedass.
Nybyggnad av brygga i Falun
Bygglov för nybyggnad av bryggor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falun
Bygglov för nybyggnad av idrottsplats (padelbana för utomhusbruk).
Nybyggnad av elverk i Falun
Bygglov för nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falun
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.