Alla aktuella anläggningsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Flödesfrämjande åtgärder vid Korsnäs kraftstation
Korsnäs kraftstation ligger i Korsnäsströmmen alldeles vid utloppet till Runn i Falu kommun. Kraftverket byggdes redan 1908-1909 och har under många år varit i drift. Nu är det dags för en upprustning och förbättring av vattenvägarna i området kring kraftstationen.
Apparatunderhåll på fördelningssationer inom Falun
Aktuella arbeten innefattar funktionskontroll/översyn av brytare och transformatorer samt att upprätta protokoll för varje anläggning. Option:2025-01-01 - 2025-12-31
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Avser nybyggnation av en avloppspumpstation. I entreprenaden ingår leverans och montage av maskinella installationer inklusive pumpar, rör- och luftbehandlingsinstallationer, el- och styrinstallationer samt överbyggnad.
Utbyggnad av allmänt VA i Stora Källviken, Falun
Entreprenaden omfattar utbyggnad av kommunalt VA i form av ett LTA system för ca 20 st fastigheter i Stora Källviken.
Utbyggnad av fibernät i Falun kommun
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Klockarnäs, Nyhagen, Lurbo samt del av Yttertänger i Falu kommun.
Sanering av förorenad mark i Falun kommun
Avser marksanering och omfattar schakt och transport av förorenade massor till mottagningsanläggning samt rening av vatten från länshållning. Yta är ca 7 000 kvm. Objektets läge: Fastigheten Främby 1:61 (Avloppsreningsverket Främby).
Nybyggnad av väg till vattentäkt i Falun
Avser anläggning av anslutande väg mot länsväg 888. Anslutningen är avsedd för trafik till och från fastigheten (infart/utfart).På fastigheten avslutas vägen med en vändplan. Fastigheten utnyttjas som grundvattentäkt av Falu Energi & Vatten AB.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Falun
Fasadändring av bensinstation. Målning.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Byte och montering av ovanjordisk cistern.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).