Alla aktuella anläggningsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av datacenter i Falun
Avser nybyggnad av ytterligare ett datacenter i Falun. När den nya byggnaden står klar kan EcoDataCenter erbjuda marknaden ytterligare ledig kapacitet om 15MW. Utrymme skapas också för att ta emot nya kunder med stora kapacitetsbehov. Det nya datacentret byggs liksom det befintliga i trä, med stomme, innerväggar och tak av korslimmat trä och limträ.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Utbyggnad av ca 125 m gata och 270 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar. Samt rivning av en pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falun
Avser nybyggnation av en avloppspumpstation. I entreprenaden ingår leverans och montage av maskinella installationer inklusive pumpar, rör- och luftbehandlingsinstallationer, el- och styrinstallationer samt överbyggnad.
Utbyggnad av fibernät i Falun kommun
Avser utbyggnad av passivt fiberoptiskt områdesnät för bredband i byarna Klockarnäs, Nyhagen, Lurbo samt del av Yttertänger i Falu kommun.
Sanering av förorenad mark i Falun kommun
Avser marksanering och omfattar schakt och transport av förorenade massor till mottagningsanläggning samt rening av vatten från länshållning. Yta är ca 7 000 kvm. Objektets läge: Fastigheten Främby 1:61 (Avloppsreningsverket Främby).
Nybyggnad av eldhus i Falun
Nybyggnad av eldhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).