Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Borlänge
Avser utbyggnad av infrastruktur till nytt bostadsområde. Ny gata ca 300 meter och en gång- och cykelväg på ca 100 meter ska byggas samt avskärande diken. I samband med detta ska VA-ledningar, fjärrvärmeledningar, optoslangar, elkablar samt gatubelysning anläggas.
Ny byggnad med ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Denna upphandling avser mark- och byggarbeten inför uppförandet av dessa transformatorer.
Ramavtal avseende nybyggnation och renovering av pumpstationer, AB Borlänge Energi
Beställaren har för avsikt att teckna ramavtal med en leverantör som kan ansvara för att i mindre totalentreprenader renovera alternativt bygga nya pumpstationer inom kommunen. Option:2024-12-01 - 2025-11-30 Option:2025-12-01 - 2026-11-30
Ombyggnad av utemiljö vid förskolan i Borlänge
Avser ombyggnad av utemiljö Förskolan Fyrklövern i Borlänge.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).