Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana. Miljöcertifiseras enligt Miljöbyggnad Guld.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan
Förlängning av mötesspår. Samtidig infart samt planskildhet. Plankorsningen i Gustafs (Morbyvägen Plk 40971) kommer att stängas och ersättas av en gång- och cykeltunnel.
Värmebeläggning inom Dalarnas län
Omfattar väg 16 Hosjö-Ängelsfors, väg 70 Säter-Romme, väg 70 Rättvik-Garsås och väg 70 Brovallen-Skogsbo.
Utbyte av utdelssystem i signalställverk sträckan Borlänge-Mora
Utbyte till utdelssystem, omprojektering till ATC2.
Vägmarkering inom Dalarnas län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8 i Borlänge
Avser nybyggnad av bränsleberedning i syfte att producera och leverera fjärrvärme till borlängeborna. Arbetena innefattar bygg-, mark- och anläggningsarbeten för processutrustning till ny bränsleberedning för Kvarnsveden panna 8.
Förnyelse och omläggning av VA-ledningar Ornäs - Dalsjö, Borlänge
Objektet avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Ornäs och Dalsjö. VA-arbeten omfattar ledningar i dimensionen DN32-DN400 på en sträcka av c:a 2500 meter förlagt i åkermark och i vägområde samt anslutning mot befintlig pumpstation SPU72.
Utbyte av signalställverk längs Dalabanan Borlänge-Mora
Utbyte av utbrett signalställverk 85 Borlänge-Mora till signalställverk 95. Startpunkten är bdl 331 km 70+013 och slutpunkten är bdl 331 km 179+183. Repeterbara signaler i Rättvik.
Nybyggnad av GC-vägar i Borlänge
Avser anläggning av en 450 m lång gång- och cykelväg längs Ritargatan och Gjutargatan samt en 120 m lång gång- och cykelväg i Nygårdarna mellan Mats Knuts väg och Paradisvägen vid Stånggatan. I samband med detta ska elkablar och gatubelysning anläggas.
Nytt ställverk till panna 8 Kvarnsveden i Borlänge
Ställverket kommer att installeras i driftrum avsett för el och automationsutrustning i direkt anslutning till anläggningen. Huvudfunktionen för ställverket är kraftförsörjning till anläggningens tre distributionspumpar för fjärrvärme, samt försörja pumpstationen med 400/230 Vac via ”step down” transformator och fördelning/undercentral för värme, ventilation och belysning. Ställverket kommer att matas av två transformatorer om 2000–2200 kVA en ordinarie och en reserv som via två separata inkommande brytare.
Byte av reläskydd, Borlänge kommun
Avser byte av reläskydd.
Byte av portar och portstyrning på Räddningsstationen i Borlänge
Avser byte av portar och portstyrning på Räddningsstationen i Borlänge.
Resurskonsult senior bana smärre åtgärder till Borlänge
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 24 månader uppdelat i maximalt fyra (4) perioder.
Uppförande av bullerskyddsplank vid Kvarnsvedsvägen, Borlänge
Avser rivning av befintligt och anläggning av nytt bullerskyddsplank. Objektet är beläget längs Kvarnsvedsvägen i Forssa i Borlänge kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).