Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Avser förstärkningsledning av befintligt fjärrvärmenät. Projektets mål är att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Halvvarm massabeläggning i Dalarnas län
Beläggningsgrupp W10. 2-årigt kontrakt.
Varmmassabeläggning i region Mitt, Dalarnas län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupp: Dalarnas län: W1.
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Byggledare underhåll el, kraft och vägbelysning i Dalarnas län
Byggledare specialist Underhåll el, kraft och vägbelysning Dalarnas Län. Option 2+2 år.
Anläggning av överföringsledningar i Borlänges kommun
Avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Uvberget-Storsten-Dalsjö samt markarbeten för ny pumpstation. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt är ca 4000 m.
Anläggande av GC-väg och VA-ledningar i Borlänge
Omfattar anläggning av VA-ledningar, gång- och cykelväg med belysning längs Faluvägen från Barbergsvägen och 900 m österut. I samband med detta kommer el och opto att byggas.
Resurskonsulter till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Omfattar 3 resurskonsulter med stationeringsort Borlänge. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov och startbesked-förberedande åtgärd av mark för tillkommande lageryta av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av utomhuspadelbanor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av bullerskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Bygglov för uppsättande av lokala skärmar till skyddad uteplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.