Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Borlänge
Planer finns för en biogasanläggning vid Fågelmyra i Borlänge.
Basunderhåll av Bergslagspendeln och Dalabanan
5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år. Ca 20 mil järnväg.
Upprustning av vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge
Avser förstärkning av Forshuvuds vattenkraftverk i Dalälven, Borlänge. Verket ska rustas upp och 4 dammluckor ca 8x17 meter stora ska bytas ut. Ingår gör även anläggande av fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.
Nybyggnad av polishus i Borlänge
Avser nybyggnad av polishus centralt i Borlänge som ska ersätta nuvarande polishus. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i den nybyggda lokalen som ska vara anpassad efter Polismyndighetens nuvarande behov med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Huset kommer att bestå av en garagedel under mark, en verksamhetbyggnad i tre plan ovan mark för verksamheten som omsluter en avgränsad och skyddad ¨gård¨. Övriga verksamhetsspecifika funktioner är bland annat arrest, vapenvalv och skjutbana.
Nybyggnad av parkeringshus i Borlänge
Nybyggnad av parkeringsgarage i källarplan samt underbyggt garage.
Förnyelse och omläggning av VA-ledningar Åby-Ovandal, Borlänge
Avser nyanläggning av överföringsledningar för VA mellan Åby-Ovandal i Borlänge och omfattar en sträcka om c:a 1600 m i mestadels åkermark och c:a 350 m i vägområde. Samt anslutningsarbeten mot befintliga pumpstationer. Relining av befintliga vattenledningar c:a 1500 m och rörspräckning av befintlig vattenledning c:a 200 m samt anslutningar av serviser till fastigheter.
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Projektet avser utbyggnation av fjärrvärmeledning i Borlänge och den totala sträckan uppgår till cirka 3 100 meter, varav cirka 300 meter kommer att förläggas i Trafikverkets bro över Dalälven. Ledningarna kommer att vara DN400 på del av sträckan och DN500 på övriga delar. Förstärkningsledningen av befintligt fjärrvärmenät är för att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Utbyggnad av VA-nätet till Pusselbo-Repbäcken, Borlänge, etapp 2
Utbyggnad av VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023. Etapp 1 finns på projektid: 1626140
Ny byggnad med ställverk, Dala Energi AB, Leksand
Avser ersätta befintlig 24/12 kV station M120 Slättgärdet med ny station 24/12 kV. Entreprenaden omfattar komplett leverans av stationen. montage och anslutning.
Resurskonsult inom verksamhetsområde UH avseende bergmekanik och bergteknik
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet upp till tolv (12) månader.
Resurskonsult till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Stationeringsort Borlänge. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Rivning- och nybyggnad av uppförande bullerskyddsplank
Avser rivning av befintligt bullerskyddsplank samt uppförande av nytt bullerskyddsplank inklusive markarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).