Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge - Falun
Avser förstärkningsledning av befintligt fjärrvärmenät. Projektets mål är att öka transiteringen av fjärrvärme mellan Borlänge och Falun.
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Sanering av mark i Borlänge
Sanering av en före detta kemtvätt.
Utbyggnad av kommunalt avlopp och stadsnät i Lennhedenområdet, Borlänge
Projektet genomförs i syfte att skydda den befintliga vattentäkten i Lennheden vilken är utpekad som riksintresse. Denna upphandling avser utförandeentreprenad för område Söder. Entreprenaden avser nybyggnad av vatten- och spillvattenanläggning, elnät och förberedelse för stadsnät. Entreprenaden för område Söder omfattar cirka 8,3 km ledningsdragning och anslutning av cirka 81 fastigheter. Objektet är beläget inom ett vattenskyddsområde i vilket skyddsföreskrifter råder.
Anläggande av infartsvägar i Borlänge
Planer finns för anläggande av infartsvägen till området Jakobsdalen.
Anläggning av överföringsledningar i Borlänges kommun
Avser anläggning av överföringsledningar för VA mellan Uvberget-Storsten-Dalsjö samt markarbeten för ny pumpstation. VA-arbeten omfattar ledningar på en sträcka av totalt är ca 4000 m.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Nybyggnad av GC-väg i Borlänge
Planer finns för en GC-väg längs med Röda Vägen i Borlänge.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 6 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 6 (består av luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal för årligt underhåll och byte av rosterpanna 7 i Borlänge
Ramavtal avseende underhåll och byte av rosterpanna 7 ( består av vattenkylda och luftkylda stavar) vid kraftvärmeverk Bäckelund under revisionsperioden med start sommar 2022. Avtalstid 2022-01-01 - 2023-12-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av snökanonsystem till skidanläggning i Borlänge
Avser ny pump och kompressorstation samt snökanonsystem till Bergebo skidanläggning i Borlänge.
Resurskonsult avseende vattenskyddsåtgärder för Trafikverket
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra tillfällen.
Resurskonsulter till förvaltningsorganisation avseende vattenskyddsåtgärder, Borlänge
Omfattar 3 resurskonsulter med stationeringsort Borlänge. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Biträdande projektledare till projektkontor VO Underhåll
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år. Stationeringsort är Trafikverkets kontor i Eskilstuna, Solna, Uppsala, Gävle eller Borlänge.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning samt ändring av planlösning.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Borlänge
Bygglov för uppsättande av staket hagavägen samt byte av räcke tångringsgatan.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå gång/cykelväg.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.