Alla aktuella anläggningsprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av väg i Avesta
Detaljplanens syfte är att binda ihop industrier i Krylbo med Källhagens industriområde samt väg 68 och därigenom avlasta centrala Krylbo från tung trafik och buller. Detta görs genom att möjliggöra en ny väg, Lerbäcksleden.
Förlängning av mötesspår vid Morshyttan
Mötesspårsförlängning, signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk samt stolp- och kontaktledningsbyte. Mark och BEST-arbeten. Bandel 312. Förlängning av Morshyttans driftplats norrut med ca 340 m för att uppnå 750 m möteslängd i båda spåren. Byte av spårväxlar och räl, montering av panelstängsel.
Sluttäckning av askdeponin, fas 1 på Karlslund deponi, Avesta
Sluttäckning fas 1 ”askdeponin”. Objektet omfattar en yta på ca 2,48 ha. Entreprenaden omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Ytvattendike, Tätskikt (LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Nybyggnad av GC-väg i Avesta
Utbyggnad av ca 950 m gång- och cykelväg med tillhörande belysning och upprustning av befintliga busshållplatser samt hastighetsreglerande åtgärder vid passage.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Näs, Avesta
Entreprenaden avser nytt avloppsreningsverk i Näs samt att bygga om befintligt avloppsreningsverk i Horndal till en pumpstation med möjlighet till utjämning i magasin och dammar.
Ny bro över bäck vid Horndal
Utbyte av rörbro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).