Alla aktuella anläggningsprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av mark i Avesta
Avser sanering av mark inför etablering av bostäder. Bostäder finns på projektid: 1464234
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 2
Detta projekt avser etapp 2, sträckan Räfsbo - Hede ca 5 km. Omfattar i huvudsak schakt och förläggning av ca 5 km V250 PE 100-RC, PN 16, SDR 11 med tillhörande utrustning genom skogsmark.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Fors och Horndal i Avesta kommun, etapp 3
Detta projekt avser etapp 3, sträckan Hede - Fornbyklint ca 8 km.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 3 Avesta
Sluttäckning fas 3 ”grov- och byggavfallsdeponin” vid Karlslunds Avfallsanläggning. Objektet omfattar en yta på ca 2,42 ha. Omfattar i huvudsak följande sluttäckningskonstruktioner: Finavjämning, Dränering (täckt ytvattendike), Tätskikt(LLDPE), Dränmatta, Skyddsskikt samt Växtskikt.
Nybyggnad av mottagningsstation för el vid Avesta Lasarett
Avser nybyggnation av en till mottagningsstation för el (M2), för att säkerställa elförsörjningen för hela lasarettsområdet.
Nybyggnad av regionnät i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning för förläggning av markkabel, korsning av vattendrag inom fastigheten horndalsbyn 12:1 m fl, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för schaktning och fyllning för fotbollsplan samt lekyta (markusskolan) inom fastigheten boken 4, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för schaktning och fyllning inom fastigheten krylbo 8:16, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov gällande schaktning och fyllning av mark.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns12885) inom fastigheten stusshyttan 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns32201) inom fastigheten västanberg 1:7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns34534) inom fastigheten garphyttan s:7, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns40894) inom fastigheten gisselbo 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns41803) inom fastigheten västanberg 1:14, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns42221) inom fastigheten björsjö 7:5, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns42995) inom fastigheten gisselbo 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns45045) inom fastigheten stusshyttan 1:13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns45712) inom fastigheten stusshyttan 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns73749) inom fastigheten grytnäs-knutsbo 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns82090) inom fastigheten grytnäs-knutsbo 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis216177, ns97491) inom fastigheten björsjö 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av mur i Avesta
Bygglov för upförande av mur inom fastigheten saxen 5, avesta kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.