Alla aktuella anläggningsprojekt i Älvdalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Älvdalen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 1183 km väg.
Ombyggnad av väg Särnaheden-Idre
Breddning av väg 70 mellan Särnaheden och Idre.
Nybyggnad av vattenverk i Älvdalen
Planer finns för nytt vattenverk efter Foskrosvägen i Älvdalen.
Nybyggnad av leder för mountainbike i Idre
Avser moutainbikebanor i Idre fjäll.
Reparation av bro i Borlänge
Omfattar reparation av befintlig lådbalksbro av limträ för vägtrafik bro över Lusbäcken.
Byte av armatur på elljusspår i Idre, Mora kommun
Avser rivning av befintlig belysningsanläggning samt ny montage av armatur, ledbelysning, kabelmontering av nya stålstolpar samt schakt och förläggning av ny kabel samt fundament i mark för elljusspår Idre.
Ombyggnad av va-ledning i Älvdalen
Anmälan va-anslutning.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Nybyggnad transformatorstation.
Byte av armatur på elljusspår i Älvdalen, Mora kommun
Avser armaturbyte för Älvdalens elljusspår samt byte av 5 stolpar. Inklusive allt material.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.