Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Vara
Avser om- och tillbyggnad av befintliga skolbyggnader innehållande elevhälsa, administration samt klassrum. Ombyggnad BTA ca 5670 kvm Tillbyggnad BTA ca 410 kvm
Ombyggnad av gata i Vara
Avser ombyggnad av väg samt nybyggnad av gång- och cykelväg. Även byte av VA-ledningar och i samma tillfälle rusta upp.
Korsningsåtgärd vid Long i Vara
Nya vänsterpåsvängkörfält och anläggande av vänstersvängfält i båda korsningarna för fordon från väg 187 ut på väg 47. Även breddning av den berörda sträckan samt förlängning av befintlig GC-port ingår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vara
Planer för utvändigt underhåll av fasad.
Ombyggnad av kontor i Vara
Ombyggnad av kontor och omklädningsrum.
Utvändig renovering av Fyrunga kyrka, Vara
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utvändig renovering av Fyrunga kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).