Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Väglängd ca 1310 km varav ca 113 km grusväg. 4 års kontraktstid med option på 1 alternativt 2 år.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av F-6 skola.
Påbyggnad och ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser påbyggnad 110 lägenheter i två våningar på befintliga fastigheter samt ROT-renovering i 200 lägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Väglängd ca 982 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Mittseparering på väg 678 mellan Grohed-Bratteröd
Mittseparering och bärighetsförstärkning. Mötesfri 2+1 väg mellan Bratterödsmotet och Grohed. Förbättring av trafiksäkerheten sträckan Lerbomotet-Grohed.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla, Huvuddel 4 (opiton 2)
Projektet avser ROT-renovering, byte fasad, fönster och ventilation i flerbostadshus på Melodivägen 2, 3, 4, 5-6, 8 och 9.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Renovering av museibyggnad och föreningslokaler i Uddevalla
Projektet avser renovering av museibyggnad och föreningslokaler.
Ny väganslutning i Uddevalla
Projektet avser ny väganslutning.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Växelbyte i Uddevalla
Byte av 14 växlar.
Breddning av gata i Uddevalla
Projektet avser breddning av gata.
Om och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Reparation av Kärratunnlarna i Uddevalla
Betongreparationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder på stenvalvskonstruktionen. Utförandetid v 33-38 2025.
Byggledare vägmarkering till område Fyrbodal
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2027-01-01–2027-12-31. ─ Option två: 2028-01-01–2028-12-31. ─ Option tre: 2029-01-01–2029-12-31.
Gatuomläggning i Uddevalla
Projektet avser gatuomläggning.
Ombyggnad av trottoarer i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av trottoarer.
Invändigt underhåll av affärshus i Uddevalla
Invändigt underhåll av affärshus.
Omläggning av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser omläggning av befintlig konstgräsplan.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Avser utökning av kontorsyta genom att bygga in befintlig balkong på Lillesjöverket och i samband med detta görs en ytskiktsrenovering av inomhusmiljön för Uddevalla Kraft AB.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).