Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg, väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
2+1 väg med mitträcke. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 1519 mellan Sundholmen-Öxnevalla-Svansjö
Ny bro över Viskan vid Sundholmen samt BK4-förstärkning.
Renovering av servicehus i Mark
avser renovering och ombyggnad av Kullabyn Servicehus i Torestorp samt installation av sprinklersystem och nybyggnad av sprinklercentral.
Ombyggnad av väg 41 genom Horred
Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen, gångbana, accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Ombyggnad av lågreservoar vid Risängs vattenverk i Kinna, Marks kommun
Avser nybyggnation av lågreservoar samt processändring av Risängs vattenverk.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kinna
Tillbyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av reningsverk i Kinna
Rivning av reningsverk.
Rivning av sågverk i Kinna
Rivning av sågverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).