Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan
Ombyggnad/utbyte av 8 st vägskyddsanläggningar inom västra regionen.
Ombyggnad av väg 1519 mellan Sundholmen-Öxnevalla-Svansjö
Ny bro över Viskan vid Sundholmen samt BK4-förstärkning. Bärighetsåtgärder.
Ombyggnad av vindkraftverk i Kinna
Ombyggnad av vindkraftverk.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kinna
Planer för tillbyggnad av l8-9 lägenheter flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 41 genom Horred
Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vänstersvängfält på väg 41 mot väg 1506 Stationsvägen inkl gång- och cykelväg på sträckan. Breddning av korsning vid väg 1596 Helsjövägen. Accelerationsfält för vänstersvängande fordon från väg 1505 Istorpsvägen.
Tillbyggnad av tryckeri i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad (tryckeri).
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad till lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).