Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av badhus i Lerum
Genom åren har det varit problem med täthet i bassängutrymmena. Det har medfört brister i ytskikt med exempelvis klinkerplattor som släpper, läckage etc. Utöver konstruktionsrelaterade brister är den andra stora utmaningen ventilation, som idag inte når upp till önskade flöden och krav på luftkvalitet.
Ombyggnad av väg 523 delen Kollsjön-Stora Härsjön
Väg 523 Rya-Kastenhofsmotet delen Stora Härsjön-Kollsjön. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Nysträckning av ca 1 km väg, bäckomledning, ny gångport under väg 523, bergschakt samt markåterställande efter rivning av befintlig väg 523 utmed Kullsjön.
Konstgjord grundvattenbildning, Lerum
Lerums kommun och Kretslopp och vatten i Göteborg planerar att tillsammans bygga en pilotanläggning i Gråbodeltat för att undersöka förutsättningarna för en fullskalig konstgjord infiltrationsanläggning. Uppdraget ska genomföras i flera steg som inkluderar ytterligare undersökningar i form av bland annat korttidspumpning och provpumpningar med återinfiltration. I varje delsteg ska en värdering av resultatet göras och utgöra underlag för det fortsatta arbetet i nästa steg. Det är konsultens uppdrag att med sin tekniska expertkunskap stå för denna värdering och föreslå hur arbetet successivt skall drivas vidare för att uppnå slutmålet.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändring planlösning samt ventilation i kontorslokal.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Tillbyggnad av förskola i Lerum
Tillbyggnad av förskola på Lekstorp 2:59 och Hunstugan 1:113.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).