Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Ca 853 mil väg, kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Ombyggnad av industri till bostäder i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av industrifastighet till 50-60 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 168 genom Tjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser. Ca 3,4 km lång sträcka.
Om- eller nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- eller nybyggnad av skola.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola.
ROT-renovering flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ROT-renovering av 82 lägenheter i flerbostadshus. med bl a renovering kök, badrum, tvättstugor, byte fönster, ny el.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser utrivning och återuppbyggnad av Södra stenkajen på Marstrand.
ROT-renovering flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ROT-renovering av 54 lägenheter i flerbostadshus. med bl a renovering kök, badrum, tvättstugor, byte fönster, ny el.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av väg, VA, belysning samt el och opto för ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.
Om- och tillbyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig matsal till 3 klassrum inkl grupprum, WC, kapprum och personalrum.
Rivning av idrottshall och nybyggnad av skolgård i Kungälv, etapp 4
Projektet avser rivning av befintlig idrottshall och nybyggnad av skolgård.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).