Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 vid Sparsör-Brämhult
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning, RISE Research Institutes of Sweden AB
Ramavtal avseende markskötsel och snöröjning till: - Göteborg Kallebäck 16:1 med adress Frans Perssons Väg, 412 76 Göteborg - Borås Provaren 1 med adress Brinellgatan 4, 504 62 Borås - Borås Ventilen 1 med adress Industrigatan 4, 504 62 Borås - Göteborg Krokslätt 708:680 med adress Gibraltargatan 35, 412 79 Göteborg Avtalstid: 2022-11-01 - 2026-10-31
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar, Sandared Plk 60108 samt Badvägen Plk 22234.
Förstärkning av bro över Göteborgsvägen i Borås
BK4. Bro över allmän väg, Göteborgsvägen och sj. Olovsbergsbron/sj bron. Kontinuerliga stålbalkar med betongfarbana i 6 spann.
Förstärkning av bro över Mariedalsgatan/Bryggaregatan vid trafikplats Annelund i Borås
BK4. Bro över väg 41/27. Kontinuerlig plattbro i betong.
Förstärkning av bro över Nils Jakobsonsgatan vid trafikplats Brodal i Borås
BK4. Bro över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan. Plattbro i betong.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av tvättstuga.
Sprinklerinstallation på vård- och omsorgsboende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler på vård- och omsorgsboendet Björkhaga i Borås.
Sprinklerinstallation på LSS boende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler i ett LSS-boende på Vendelsdalsgatan 7 i Borås.
Sprinklerinstallation på gruppbostad i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler i en gruppbostad på Hambogatan 2 i Borås.
Sprinklerinstallation på vård- och omsorgsboende i Borås
Avser projektering samt installation av boendesprinkler på vård- och omsorgsboendet Sjöboklint i Borås.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).