Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Väglängd ca 96 mil, kontraktstid 4 år.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Totalrenovering av 18 lägenheter i flerbostadshus.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av anläggning/tandläkarmottagning till lägenheter.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 vid Sparsör-Brämhult
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Ombyggnad av vind i Borås
Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus, inreda befintlig vindsvåning.
Underhåll av bro över Kovraån vid Målsryds kyrka
Utbyte plattrambro till rörbro. 1,8 km S Målsryds kyrka.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändrad användning till skola.
Ombyggnad av polisstation i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Ombyggnad av kontor i Borås
Om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser ombyggnad av värmeverk. Kylanläggning för avfuktning av rågas innan distribution.
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av industri/lager till kontor/utbildningslokal.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändring av bärande konstruktion, brandskydd/ventilation i affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar, Sandared Plk 60108 samt Badvägen Plk 22234.
Förstärkning av bro över Mariedalsgatan/Bryggaregatan vid trafikplats Annelund i Borås
BK4. Bro över väg 41/27. Kontinuerlig plattbro i betong.
Förstärkning av bro över Göteborgsvägen i Borås
BK4. Bro över allmän väg, Göteborgsvägen och sj. Olovsbergsbron/sj bron. Kontinuerliga stålbalkar med betongfarbana i 6 spann.
Underhåll av järnvägstunnlar sträckan Almedal-Landvetter
5 tunnlar på bandel 641. Betongreparationer, rivning, tätning och dränering. Utförandetid v 2325-2333.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Förstärkning av bro över Nils Jakobsonsgatan vid trafikplats Brodal i Borås
BK4. Bro över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan. Plattbro i betong.
Utvändigt underhåll vid skola i Borås
Avser renovering av tak på Sven Eriksonsgymnasiets matsal.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på två stycken flerbostadshus i stadsdelen Sjöbo med adress Nolhagagatan 4-6, 22-24 i Borås.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Borås
Planer finns för nya omklädningsrum.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av enbostadshus samt garagebyggnad för att möjliggöra nybyggnation på fastigheten. Nybyggnad finns på projektid: 2106594.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ombyggnad av tvättstuga.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).