Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (8)
Eda (3)
Filipstad (4)
Forshaga (6)
Grums (3)
Hagfors (6)
Hammarö (6)
Karlstad (27)
Kil (12)
Munkfors (1)
Storfors (3)
Sunne (5)
Säffle (11)
Torsby (6)
Årjäng (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 2
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av entréhus, parkeringshus samt ombyggnad av befintliga lokaer. Rivning vissa delar av sjukhuset. Etapp 1: 1536905
Ombyggnad av väg 63 mellan Vallargärdet-Getebol
Breddning och mötesseparering. 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Högboda-Brunsberg
Breddning och mötesseparering. 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Brunsberg-Finnebäck
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 63 mellan Getebol-Molkom
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Väglängd ca 103 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Väglängd ca 1042 km. Kontraktstid 4 år med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Väglängd ca 1050 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Ombyggnad av väg 61 mellan Vikene-Kalleviken
Breddning och mötesseparering. 5 km lång sträcka.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område SV Värmland
Väglängd ca 93 mil, kontraktstid 4 år.
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad. Projekt, Tåg-i-tid, Ambitionen är att samla all busstrafik och att koppla ihop den med tågtrafiken. Resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Projektet kommer att delas upp i flera del etapper. Trafikverket Id: 1078802 Jernhusen Fastigheter Id: 2214643
Ombyggnad av väg 62 mellan Deje-Älvkullen
Breddning och mötesseparering. 4,5 km lång sträcka varav 2,7 km nysträckning.
Ombyggnad av väg 61 mellan Framnäs-Högboda, etapp 1
Ca 4,1 km lång sträcka. Etapp 1 börjar vid Framnäs där nuvarande mötesseparering från söder upphör, och slutar 200 meter norr om korsningen vid Säldebråten.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel. Deletapp Bäckevarv-Årjäng samt Töcksfors-Bäckevarv.
Ombyggnad av väg 61 mellan Framnäs-Högboda, etapp 2
Ca 3,7 km lång sträcka. Etapp 2 börjar vid korsningen vid Säldebråten och sträcker sig fram till korsningen vid Högboda.
Ombyggnad av väg 62 sträckan Norra infarten Forshaga-Deje
Ca 7,5 kilometer lång väg mellan Deje och norra infarten till Forshaga. Byggs om till mötesfri väg, även kallad 2+1-väg. På 4,1 kilometer av sträckan breddar vi vägen från 9 meter till 14 meter. Den del av vägen som vi inte breddar belägger vi med ett nytt ytskikt. Ombyggnad av busshållplatser.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Om- och tillbyggnad till särskilt boende i Grums
Avser ombyggnation av befintligt hyreshus Järpegatan 3, till särskilt boende med 34-36 lgh. I nära anslutning till det befintliga hyreshuset finns ett Äldreboende, Järpegatan 5, där ombyggnation av entréplan är tänkt att genomföras samt en nybyggnation som förbinder de båda husen i projektet.
Ombyggnad till mötesfri väg samt ny gc-väg längs väg 62 i Forshaga, etapp 1/Byetappen
Mötesseparering på ca 4,7 km lång sträcka, gc-väg mellan Norra Sanna och Acksjön ingår, ca 2 km lång. Anpassning av korsningar. Uppdelat i 2 deletapper, en Skogsetapp och en Byetapp. Byetappen består av Lyckan och Dyvelsten.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs, etapp 2
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 11 km. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Säffle-Valnäs, etapp 3
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält längs en sträcka på totalt 5 km. Korsningsåtgärder, busshållplatser, ny gc-väg med två gc-portar samt viltstängsel.
Anläggande av faunapassager längs E18 mellan Kristinehamn-Karlskoga
2 planskilda faunapassager, anpassning av 2 befintliga planskildheter med faunaskärmar, nytt faunastängsel, komplettering av befintligt viltstängsel, färister på 4 platser. Faunabro vid Kampåsen, faunaport vid Ämtfälla.
Kapacitetshöjande åtgärder på väg 61/62 mellan Bergvik-Ilanda
Utökning till två körfält i norrgående riktning, breddning av bron vid Katåsmotet, ny påfart från Körkarlsvägen, parallellavfart till Körkarlsvägen. 6 km lång sträcka. Ny gc-väg mm. Breddning av väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder. Trimning i korsningen mellan väg 236 och Karlstadsvägen.
Renovering av flerbostadshus, Hagaborg i Karlstad
Planer för totalrenovering av husen samt byte fönster, ny fasad, tilläggsisolering.
Renovering badhus i Grums
Planer för renovering alternativt en nybyggnad av badhus och sporthall i Grums.
Tillbyggnad av kontorshus i Karlstad
Planer finns för tillbyggnad av lokal till kontorshus i 4-5 våningar helt i trä.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad/.
Ombyggnad av Vidöns avloppsreningsverk, Skoghall
Hammarö kommun vill möta expansionen i kommunen och klara reningskraven genom en utbyggnad och uppgradering av det befintliga avloppsreningsverket på Vidön.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Avser bygga ut kommunalt vatten och avlopp till Lungvik Busterud.
Om- och tillbyggnad av fd polishus till trygghetsboende i Sysslebäck, Torsby
Avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av befintligt hus till trygghetsbostäder i Sysslebäck. Omfattar ca 13 lägenheter. Även rivning kommer att ingå .
Ombyggnad av kök/matsal Fryxellska området, Sunne
Planer för renovering av kök /matsal vid Fryxellska området Upptagen i investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Invändig renovering av hotell i Karlstad
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av förskola i Kil
Planer för tillbyggnad av förskola med tre avdelningar.
Ombyggnad av boende i Skoghall
Planer för ombyggnad av boende till LSS samt kontor och personalutrymmen.
Förstärkningsåtgärder vid omformarstation i Tälle
Förstärkningsåtgärder bananslutning.
Underhåll av bro över Sunnesundet i Sunne
Ny överbyggnad fd öppningsbart spann.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Storfors, Bodfors och Kil
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till Alex-teknik.
Underhåll av bro över Klarälven vid Ransäter
Nationellt bevarandevärd bro. Betongreparationer mm.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Lillängsskolan F-6.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Ombyggnad affärslokal i Karlstad
Planer för ombyggnad av affärslokal Gruvlyckan i Karlstad.
Ombyggnad av stationer i Skived och Molkom
En ny 36kV-ledning kommer att byggas mellan Molkom och Skived. Entreprenaden avser komplettering av nya fack ML14 i Molkom och Skived samt när detta är klart ombyggnation av fack ML10 i Molkom och byte av T31 (option).
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Årjäng
Planer för om- och tillbyggnad av Kyrkerud avloppsreningsverk.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Skoghall
Planer för byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Renovering av idrottshall i Sunne
Planerat projekt. Renovering av idrottshallen vid Skäggebergsskolan Upptagen i investeringsbudget 2024.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kil
Avser byte av fönster på flerbostadshus, samt sanering av asbest på insidan av fönstren.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Ombyggnad av ishall i Kil
Ombyggnad av ishall. Kan bli en entreprenad tillsammans med Id 2027658 Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Riskreducerande åtgärder längs väg 62, 931 och 957 i Värmlands län
Längs väg 62, 931 och 957 i Klarälvsdalen, Hagfors och Torsby kommuner. Avser platserna Loftet, Lindmon, Täppan, Norr Fastnäs, Södra bron Fastnäs, Bergsäng och Ämtbjörk.
Reparation av bro Hagfors kommun
Planer för renovering av Sundsbron.
Utbyggnad av allmänt VA Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall Karlstad
Utbyggnad av Va i Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall , Karlstad.
Tillbyggnad av affärshus i Filipstad
Planer finns för tillbyggnad av affärshus i Filipstad.
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Åsvalla IP, Molkom
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Relining i flerbostadshus i Karlstad
Avser relining i flerbostadshus.
Utbyte av gatubelysning till Led i Säffle kommun
Avser byte av belysningar till Led i Åmål och Säffle.
Broreparationer i Hagfors kommun
Avser renovering av Bro med bronummer 17-64-1, ligger i Råda
Renovering av Kungsbron, Kungsgatan,Kristinehamn
Avser renovering omfattar i huvudsak bakgjutning av befintliga valv och sidomurar på Kungsbron vid Kungsgatan i centrala delen av Kristinehamn. Bron är uppförd 1787, en av Sveriges äldsta stenvalvsbroar som är i drift.
Rivning av radhus i Filipstad
Avser rivning av bostadslängor och garage.
Broreparationer i Hagfors kommun
Planer för renovering av Bro med bronummer 17-75-1, ligger i Hagfors centrum
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ny vattenrening vid Karlstad KVV, Karlstads kommun
Nuvarande vattenreningsanläggning installerades under 80-talet och har uppnått sin tekniska livslängd. Karlstads Energi har därför beslutat att byta anläggningen i sin helhet.
Ombyggnad kök och matsal i Säffle
Planer finns för ombyggnad av kök och matsal vid Medborgarhuset i Säffle.
Renovering av Visnums-Kils kyrka
Planer för renovering av kyrka. Målning och konservator arbete mm.
Förstärkning av bro över väg vid trafikplats Valnäs
BK4. Kontinuerlig plattbro av betong i 3 spann. Bro över Valneviksälven.
Ommålning av järnvägsbro i Arvika
Magasinsspår km 308 + 195.
Reparation av järnvägsbro vid Kristinehamn station
Ommålning av stålbalkar, reparationer.
Förstärkning av bro över Järnvägsgatan i Säffle
BK4. Bro över väg (ramp 1), sj och Jänrvägsgatan. Hålursparad kontinuerlig plattbro i betong med 7 spann.
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Underhåll av bro över bäck vid Färjestad
Bro över bäck 8,6 km SV Färjestad.
Underhåll av bro över Klarälven vid Båtstad
Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong, betongreparation transversal, betongreparation båge, betongreparation platta, komplettering med L-stöd vid vingmur, impregnering av betongytor, utbyte skadad navföljare, bättringsmålning ståndare, bättringsmålning hängstag.
Ombyggnad av omklädningsrum vid brandstation i Charlottenberg
Planer finns för ombyggnad av omklädningsrum vid brandstationen i Charlottenberg . Upptagen i investeringsbudget 2024
Ombyggnad av asfaltbana i Torsby
Avser omläggning av asfaltbana vid skidanläggning. Markduk kommer att läggas samt att ny asfalt , 2,7 km.
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Planer för ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Planer för ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Installation av kylanläggning Sannerudsvallen i Kil
Avser installera ett CO2 kylsystem i ishallen på Sannerudsvallen. Kommer även att byta belysning i ishallen samt flera mindre energiåtgärder
Broreparationer , större underhållsinsatser i Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Åmål, Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Dessa orter finns med i planen för en evt utbyggnad av VA-nät. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).