Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (2)
Filipstad (1)
Forshaga (0)
Grums (2)
Hagfors (2)
Hammarö (2)
Karlstad (9)
Kil (5)
Munkfors (0)
Storfors (0)
Sunne (3)
Säffle (5)
Torsby (6)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland
Väglängd ca 102 mil. Kontraktstid 4 år med möjlighet till option 1 eller 2 år.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Anläggande av faunapassager längs E18 mellan Kristinehamn-Karlskoga
2 planskilda faunapassager samt punktinsatser på befintlig anläggning.
Ombyggnad av kaj till parkyta
Ingen tidplan finns för detta projekt.
Om och tillbyggnad av Lågstadiet i Årjäng
Upptagen i investeringsbudget 2021. Planer för ombyggnad av lågstadiet Töcksfors skola.
Renovering av badhus i Torsby
Planer finns för renovering och utveckling av TorsbyBadet.
Renovering av simhall i Arvika
Avser renovering av simhallen i Arvika.
Renovering av särskilt boende i Sunne
Planer finns för renovering av äldreboende.
Ombyggnad av skola, Skoghall
Planer för ombyggnad av Mörmoskolan F-6.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Skoghall
Planer för byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Ombyggnad till trygghetsboende i Sysslebäck, Torsby
Avser ombyggnad av befintligt hus till trygghetsbostäder i Sysslebäck. Omfattar ca 10-12 lägenheter.
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Förslag till VA-plan. Utföres ev. under 2021-2026. Kostnad inkl. överföringsledning och pumpstation.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 3
Avser ombyggnad av befintliga byggnaden ca 3500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av korsning vid väg 61/Rastavägen i Eda
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vänstersvängfält och vänsterpåfartsfält. Breddning av vägen i korsningen.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Förtätning vid Stora torget i Karlstad
Planer finns för förtätning norr om Stora torget. Att bygga på befintliga hus.
Allväderssbanor i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2020-2022
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Planer är att bygga ut, alternativt renovering balkonger på flerbostadshus,
Ombyggnad råvattenpumpstation, Åmål
I åtgärder ingår byggnation av översvämningsbarriär för skydd mot intrång av vatten från hög Vänernivå. Översvämningstryggande åtgärder innefattar även vissa ombyggnationer i pumpstationens ventil-, rör- och pumpinstallationer. Reparation av befintliga betongkonstruktioner Upphandlas tillsammans med ID: 1653040,1353036,1653023,1653028,1653032
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Förstärkning av bro över Järnvägsgatan i Säffle
BK4. Bro över väg (ramp 1), sj och Jänrvägsgatan. Hålursparad kontinuerlig plattbro i betong med 7 spann.
Förstärkning av bro över väg vid trafikplats Valnäs
BK4. Kontinuerlig plattbro av betong i 3 spann.
Utbyte av konstgräsplan i Grums kommun
Planer för utbyte av konstgräsplan vid Grums IP. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Projektet ligger vilande. Inga beslut fattade, endast förslag.Kostnad okänd.
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Avser ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Utbyggnad av Älvpromenaden i Karlstad, etapp 5
Avser upprustning av gång- och cykelstråket längs östra älvgrenen mellan Sandgrundsbron och Hagaleden.
Ombyggnad av skidlift i Torsby
Flytt av befintlig lift och markberedning av åkyta, Nybyggnad av ny lift och markberedning för nya åkytor Branäs 4:22.
Tillbyggnad av tennishall i Kristinehamn
Planer finns för tillbyggnad av den befintliga padelhall .
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Upptagen i investeringsbudget 2022-2025. Byte av konstgräsplan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.