Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Gotlands län

Gotland (30)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av bostäder på befintlig byggnad i Visby
Planer finns för påbyggnad med ytterligare 2 våningar på befintlig galleria, en påbyggnad med 3 huskroppar mot Österväg. Mot Iregatan i norr planeras lamellhus i 4 våningar med möjligheter till lokaler i bottenplan totalt ca 43 st lägenheter.
Underhållsåtgärder flerbostadshus i norra Visby, Gotland
Planer finns för underhållsåtgärder i flerbostadshus som kan röra sig om stambyte, badrumsrenovering, energibesparande åtgärder. Berörda fastigheter är Höken, Strömmingen och Laken.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Påbyggnad av handelscentrum med bostäder i Visby
Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Omvandling av befintligt handelshus med en påbyggnad av bostäder.
Muddring och ny logistikyta i Visby
Projektet avser muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen.
Ombyggnad av hamnterminal i Visby
Projektet avser ombyggnad av hamnterminal.
Renovering av fyren på Gotska Sandön norr om Gotland
Projektet avser renovering av fyr.
Till och ombyggnad av flygterminal i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av ankomst- och avgångshall, visby flygplats.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i norra Visby, Gotland
Planer finns för stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i kv. Castor i norra Visby.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Klintehamn
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats. Breddning av väg, separat gc-väg.
Ombyggnad av väg 148 i Lärbro
Ny gång- och cykelväg, ombyggnad av korsning väg 148/väg 149, vattenskyddsåtgärder. Körbanehållplatser.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser på Gotland
Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser (11 hållplatslägen).
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
In- och utvändigt underhåll av vårdbostad i Visby
Projektet avser ombyggnad av tak och ventilationshuvar, byte av ventilationsaggregat, uppdatering av brandsystem, installation av solceller samt belysningsarbeten i vårdboende.
Renovering av spont på Holmen, Visby hamn
Projektet avser renovering av spont på hamn.
Upprustning av parkeringshus i Visby
Projektet avser upprustning av parkeringshus.
Utveckling av Visby Gästhamn
Projektet avser bl a bryggor och översyn av el i hamnen.
Ombyggnad av väg 148 i Bro
Breddning av väg, ny gångväg. Ombyggnad av busshållplatser i Tingsbrogården, Ekes och Martebo vägskäl.
Ombyggnad av lokaler till bostäder m.m. i Othem, Slite
Projektet avser ändring från kulturhus, (f.d Tullhus och bryggeri) till nån form av lägenheter alternativt vandrarhem. Avser 3 huskroppar med en yta på ca 330 m2.
Ombyggnad av lager och butikslokaler mm i Visby
Projektet avser ombyggnad av lager och butikslokaler och nybyggnad av lager.
Ombyggnad av prästgård i Visby
Förhandsbesked för ändrad användning av prästgård till flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av hotell i Visby
Projektet avser om- och tillbyggnaden fler rum på vandrarhem/hotell .
Ombyggnad av scen i Visby
Projektet avser ombyggnad av scen.
Utvändigt underhåll av skola i Visby
Projektet avser ändring av fasad - montering av ny fasadbelysning samt underhåll av tak på skola.
Renovering av fönster mm på kontorsfastighet i Gotland
Kommer att etappindelas. Underhåll av fönster, dörrar och luckor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).