Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Björketorp-Nättraby
Ombyggnad till motorväg, breddning och delvis ny sträckning. Nuvarande E22 byggs om till 7-metersväg med utökat utrymme för gång- och cykelbana. Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa och Nättraby vid väg 670 och väg 672. Även ombyggnad av Nättraby trafikplats och rastplatsen i Förkärla. Ca 13 km lång sträcka. Bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Anläggnings- och drivmedelsentreprenad etapp 3, Fortifikationsverket
Anpassning av klargörningsplatser för flyg med tillhörande drivmedels anläggning. Södra Sverige. Plats: Blekinge.
Ombyggnad av väg 15 mellan Pukavik-Olofström
Etapp 1 Olofström-Gränum (6,5 km lång sträcka), etapp 2 Gränum-Pukavik.
Ombyggnad av bangård i Olofström
Två nya bangårdsdelar (Sjötorp och Olofströms godsbangård), det nya avgångs- och ankomstspåret utrustas med gångbanor och belysning, befintliga spår elektrifieras, kontaktledning dras fram till spåren inne på fabriksområdet.
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Ombyggnad av väg 27 delen förbi Hallabro
2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. 2+1-väg med mitträcken.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Renovering av badhus i Olofström
Planer finns för utbyte av rehabbassäng och nytt lekland.
Nybyggnad till museum i Ronneby
Planer finns för ombyggnad av befintlig byggnad till museum för det danska skeppet Gribshunden. I projektet ingår även äldre kulturhistorisk bebyggelse som ska sparas.
Om- och nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planens syfte är att skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Ombyggnation av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad av befintliga bostäder till nya lägenhetstyper och planlösningar. Nya installationer, kök, toaletter och ytskikt.
Ombyggnad/anpassning av lokaler för Karlshamn Energi AB
Karlshamn Energi AB har dubblerat sin personalstyrka på kort tid, vilket medfört att man nu har behov av att hitta och genomföra en utformning av befintliga lokaler som ersätter de temporära modulerna samt byggnation av nya hygienutrymmen som möter kraven.
Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby
Projektet omfattar om och tillbyggnad av särskola i Mjällby.
Om- och tillbyggnad av akutmottagning i Karlskrona
Avser renovering och tillbyggnad av akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Bland annat kommer ett nytt väntrum för barn och deras närstående skapas. Förutom ett väntrum för barn omfattar renoveringen och tillbyggnaden akutrum, isoleringsrum och undersökningsrum med rullstolstoalett.
Kabling i Olofström
50 kV HEÖ-SSA kabling pga Svk Nybro-Hemsjö.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 600 fönster . Etapp 1: 1610505.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Tillbyggnad av storkök i skola, Ronneby
Tillbyggnad av storkök i skola.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan.
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng
Utbyggnad av gata i Sölversborgs kommun
Planer för utbyggnad av gata, Vitahallslätten. Nybyggnation: 1553789
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Ombyggnad av lagerlokal till bed & breakfast, rivningslov för lagerbyggnader samt uppställningsplats för husbilar.
Rivning av fd handelsträdgård i Ronneby
Avser sanering av förorenad mark samt rivning av samtliga byggnader och konstruktioner inom fastigheten Ronneby Risanäs 1:16. En nedlagd handelsträdgård.
Takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser takbyte. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Olofström
Avser fönsterbyte och byte av plåtdetaljer/trädetaljer på fastigheter.
Invändigt underhåll av idrottshall, Sölvesborg
Upptaget från kommunens investeringsbudget. Ombyggnad av idrottshall - nytt golv.
Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Planen för ombyggnad av magasinbyggnad/snickarverkstad till affärs, kontorshus och lager samt fasadändring.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser ombyggnad av Ronneby konsthall. Samt förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Projektet avser fortsatt utbyggnad av va-ledning.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt. Planer finns även för att upprusta konstruktionen av simbassängen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser helrenovering av fastigheten. Ny isolering, omläggning av tak samt byte av fönster och evt större balkonger.
Renovering av vattentorn i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun
Avser renovering av tak på Bräkne-Hoby vattentorn. Arbetet omfattar montage av tätskikt och plåtarbeten på takterrassen. Samt rivningsarbeten av räcken och manlucka och montage av nytt säkerhetsräcke och manlucka, markplan till tornhustak är ca. 32 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus, 30 lägenheter.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av omvårdnadsboende (takbyte).
Rivning av kontor i Karlskrona
Rivning av kontorsbyggnad.
Leverans av nollpunktsreaktorer till station KHN T i Karlshamn
Karlshamn Elnät AB avser att köpa två nya nollpunktsreaktorer för placering i station KHN T. Omfattar även avstämningsautomatik och ströminjicering. Anslutning av utrustning som levereras görs i sidoentreprenad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för relining .
Tillbyggnad av storkök, i Karlskrona
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Olofström
Avser ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser balkongrenovering i flerbostadshus.
Utvändigt ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten BRF Lärkträdet.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Ronneby
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av laddningsstation i Ronneby
Planer finns för tillbyggnad av laddningsstation till fastigheten brf Ronnebyhus 9.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).