Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Ronneby Öst-Nättraby
Ombyggnad till motorväg, breddning och delvis ny sträckning. Nuvarande E22 byggs om till 7-metersväg med utökat utrymme för gång- och cykelbana. Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa och Nättraby vid väg 670 och väg 672. Även ombyggnad av Nättraby trafikplats och rastplatsen i Förkärla. Ca 13 km lång sträcka. Bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Ombyggnad av väg 15 mellan Pukavik-Olofström
Etapp 1 Olofström-Gränum (6,5 km lång sträcka), etapp 2 Gränum-Pukavik.
Ombyggnad av bangård i Olofström
Två nya bangårdsdelar (Sjötorp och Olofströms godsbangård), det nya avgångs- och ankomstspåret utrustas med gångbanor och belysning, befintliga spår elektrifieras, kontaktledning dras fram till spåren inne på fabriksområdet.
Nybyggnad högstadieskola i Olofström
Planer finns för nybyggnation av skola av Högavångsskolan .
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Ombyggnad av väg 27 delen förbi Hallabro
2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. 2+1-väg med mitträcken.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Ombyggnad till museum i Ronneby
Planer finns för ombyggnad av befintlig byggnad till museum för det danska skeppet Gribshunden.
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Om- och nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planens syfte är att skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell .
Om- och tillbyggnad av akutmottagning i Karlskrona
Avser renovering och tillbyggnad av akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Bland annat kommer ett nytt väntrum för barn och deras närstående skapas. Förutom ett väntrum för barn omfattar renoveringen och tillbyggnaden akutrum, isoleringsrum och undersökningsrum med rullstolstoalett.
Tillbyggnad av centrum, Karlshamn
Planer finns för att addera användningen av centrumet för fastigheten, Flaggenhuset.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 600 fönster . Etapp 1: 1610505.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Byte av fotbollsplan från grus till gräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli gräsplan
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser OVK-besiktning för 27 + 1 gårdshus.
Renovering samt om- och tillbyggnad av företagshotell i Karlskrona
Avser renovering samt om- och tillbyggnad av företagshotell i Karlskrona.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för relining .
Tillbyggnad av storkök i skola, Ronneby
Tillbyggnad av storkök i skola.
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar .
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng
Utbyggnad av gata i Sölversborgs kommun
Planer för utbyggnad av gata, Vitahallslätten. Nybyggnation: 1553789
Fasad-och takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser fasadrenovering och takbyte mm med puts- och målningsarbeten samt diverse kringutrustning. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Invändigt underhåll av idrottshall, Sölvesborg
Urtaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av idrottshall - nytt golv.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer för fasadändring av fastighet.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser spolning av stammar i fastigheten, 58 lägenheter.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser ombyggnad av Ronneby konsthall. Samt förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer för balkongrenovering av fastighet.
Utvändigt underhåll av kyrka i Ronneby
Edestads kyrka i Ronneby får nästan 3,7 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning för en omfattande utvändig renovering av tak och fasader.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser helrenovering av fastigheten. Ny isolering, omläggning av tak samt byte av fönster och evt större balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus, 30 lägenheter.
Utbyggnad av Verkö Kombiterminal i Karlskrona
Utbyggnad av Verkö Kombiterminal i Karlskrona.
Renovering av vattentorn i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun
Avser renovering av tak på Bräkne-Hoby vattentorn. Arbetet omfattar montage av tätskikt och plåtarbeten på takterrassen. Samt rivningsarbeten av räcken och manlucka och montage av nytt säkerhetsräcke och manlucka, markplan till tornhustak är ca. 32 m.
Tillbyggnad av lager i Olofström
Avser tillbyggnad av lagerhall på fastigheten holje 103:11.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser inredande av lägenheter källarplan i flerbostadshus (14 lgh) samt ny parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser ändring av VA, ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Tillbyggnad av storkök i Karlskrona
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av flerbostadshus, i Karlskrona
Avser renovering/ombyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga, samt ventilation.
Utvändigt ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten BRF Lärkträdet.
Rivning av idrottsplats i Karlshamn
Avser rivning av idrottsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser balkongrenovering i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Ronneby
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Rivning av vattenreservoar och sandfilter i Ronneby
Avser rivning av vattenreservoar och sandfilter belägna under mark.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Installation av fjärrvärme.
Invändig ändring av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ändring av ventilation.
Tillbyggnad av laddningsstation i Ronneby
Planer finns för tillbyggnad av laddningsstation till fastigheten brf Ronnebyhus 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Mindre hissrenovering på fastigheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).