Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där konsult inte är upphandlad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Ronneby Öst-Nättraby
Ombyggnad till motorväg, breddning och delvis ny sträckning. Nuvarande E22 byggs om till 7-metersväg med utökat utrymme för gång- och cykelbana. Nya trafikplatser i Björketorp, Listerby, Vambåsa och Nättraby vid väg 670 och väg 672. Även ombyggnad av Nättraby trafikplats och rastplatsen i Förkärla. Ca 13 km lång sträcka. Bullerskyddsåtgärder, viltstängsel.
Ombyggnad av väg 15 mellan Pukavik-Olofström
Etapp 1 Olofström-Gränum (6,5 km lång sträcka), etapp 2 Gränum-Pukavik.
Rivning av handelshus och nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planer finns för rivning av handelshus samt nybyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten i Karlskrona
Ramavtal avseende beläggningsarbeten för både underhålls- och nybyggnadsbeläggningar inom Karlskrona kommuns väghållningsområde. Avtalstid: 2023-05-01 - 2027-04-30
Ombyggnad av väg 27 delen förbi Hallabro
2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. 2+1-väg med mitträcken.
Upprustning av badhus i Karlskrona
Varmbadhuset i Karlskrona byggt 1904 skall renoveras. Det innebär att alla bjälklag, bassänger och innerväggar mm på våning 2 och 3 och skall rivas och nya byggas. Ny el, ny ventilation, ny reningsanläggning av badvatten, nytt Vs, nytt brandlarm, tillbyggnad av byggnad, nya ytskikt m m.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Avser utökande körfält på österleden
Utveckling av bostadsområde och förskola
Planer finns för utveckling av bostadsområde och nybyggnad av förskola.
Utbyggnad av skola i Karlskrona
Det finns ett stort behov av fler skolplatser i centrala Karlskrona. Därför ska byggrätten på Wämöskolan ses över, så att ytterligare lokaler kan planeras.
Om- och nybyggnad av bostäder i Ronneby
Planens syfte är att skapa möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten
Rivning av siloanläggning och foderfabrik i Sölvesborg
Rivning inför kommande byggnation av ny stadsdel.
Utbyggnad av hotell på Trossö, Karlskrona
Omfattar utbyggnad av hotell .
Om- och tillbyggnad av akutmottagning i Karlskrona
Avser renovering och tillbyggnad av akutmottagningen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Bland annat kommer ett nytt väntrum för barn och deras närstående skapas. Förutom ett väntrum för barn omfattar renoveringen och tillbyggnaden akutrum, isoleringsrum och undersökningsrum med rullstolstoalett.
Utvändig renovering av stadshuset, Ronneby
Avser byte av 200 fönster i den (första etappen), samt byte av ventilation och ombyggnad av kontorsytor. Etapp 2: 2073367.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av kontorsfastighet upp till 70 kontorsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning av flerbostadshus från kontor till bostad (29 lgh).
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av befintlig förskola med 3 avdelningar, ca 300 kvm.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan
Renovering av badhus i Olofström
Planer finns för renovering och upprusning av Holjebadet. Omfattning oklar
Ombyggnad av småbåtshamn, Sölvesborg
Planer för att en ny detaljplan som pågående markanvändning för dessa verksamheter säkerställs. Men också möjliggöra viss utveckling av området som småbåtshamn
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser OVK-besiktning för 27 + 1 gårdshus.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan.
Ommålning av kyrka i Karlshamn
Planer finns för ommålning av Carl Gustafs kyrka. Kyrkan kommer att byta färg från vit till gul.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för relining .
Till-och ombyggnation av omklädningsrum och föreningsytor i Karlskrona
Avser tillbyggnad av omklädningsrum på NKT Arena. Arbetet omfattar 3 omklädningsrum i markplan och två större rum för uppvärmning, möten och samling på plan 1.
Renovering och ombyggnad av storkök Nordenbergsskolan, Olofström
Omfattar renovering och ombyggnad av tillagningskök på Nordenbergsskolan i Olofström.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar .
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng
Utbyggnad av gata i Sölversborgs kommun
Planer för utbyggnad av gata, Vitahallslätten. Nybyggnation: 1553789
Fasad-och takunderhåll på äldreboende i Karlskrona
Avser fasadrenovering och takbyte mm med puts- och målningsarbeten samt diverse kringutrustning. Objekten är beläget i Jämjö vid Hammarbyvägen.
Invändigt underhåll av idrottshall, Sölvesborg
Urtaget ur investeringsbudget. Ombyggnad av idrottshall - nytt golv.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer för balkongrenovering av fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer för fasadändring av fastighet.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser ombyggnad av Ronneby konsthall. Samt förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Ombyggnad av befintliga bostäder till nya lägenhetstyper och planlösningar. Nya installationer, kök, toaletter och ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning från förskola till 3 st lägenheter samt rivning av 2 st. förråd.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlshamn
Avser helrenovering av fastigheten. Ny isolering, omläggning av tak samt byte av fönster och evt större balkonger.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskrona
Avser fasadändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Karlskrona
Avser fasadändring av omvårdnadsboende (takbyte).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus, 30 lägenheter.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Avser byte av ventilation vid högavångsskolan .
Nybyggnad av utrymningstrappor vid Bodestorpsskolan, Karlshamn
Avser nybyggnad av 2 st nya utvändiga utrymningstrappor med tillhörande utrymningsdörrar, installationer och funktioner. Inom entreprenaden så ingår även diverse fasadarbeten och åtgärder för utrymning samt markarbeten som påverkas av de nya utrymningstrapporna.
Takrenovering på flerbostadshus i Sölvesborg
Avser takrenovering samt erforderliga plåtarbeten på del av fastigheten Kv Mjällby 8:40, Bäckavägen 14-24, Snickaregränd 218. Objekten är belägna i Mjällby, Sölvesborgs Kommun.
Renovering av vattentorn i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun
Avser renovering av tak på Bräkne-Hoby vattentorn. Arbetet omfattar montage av tätskikt och plåtarbeten på takterrassen. Samt rivningsarbeten av räcken och manlucka och montage av nytt säkerhetsräcke och manlucka, markplan till tornhustak är ca. 32 m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser inredande av lägenheter källarplan i flerbostadshus (14 lgh) samt ny parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för byte av fönster.
Ombyggnad av resecentrum, Sölvesborg
Planer finns för ombyggnad av resecentrum i Sölvesborg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ronneby
Avser ändring av VA, ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola/förskola. 2 projekt i ett. Ett kommunalt samt en privatskola som slår ihop samman i ett projekt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser renovering/ombyggnad av nya hissar, ombyggnad i tvättstuga, samt ventilation.
Ombyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokal till café.
Utvändigt ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten BRF Lärkträdet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser balkongrenovering i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Installation av fjärrvärme.
Invändig ändring av flerbostadshus i Karlskrona
Planer finns för ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Mindre hissrenovering på fastigheten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).