Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (6)
Eda (2)
Filipstad (1)
Forshaga (2)
Grums (1)
Hagfors (2)
Hammarö (3)
Karlstad (17)
Kil (7)
Munkfors (0)
Storfors (1)
Sunne (2)
Säffle (9)
Torsby (3)
Årjäng (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 63 mellan Vallargärdet-Getebol
Breddning och mötesseparering. 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Högboda-Brunsberg
Breddning och mötesseparering. 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Brunsberg-Finnebäck
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 63 mellan Getebol-Molkom
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Väglängd ca 1042 km. Kontraktstid 4 år med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Väglängd ca 1050 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Väglängd ca 103 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad av väg 62 mellan Deje-Älvkullen
Breddning och mötesseparering. 4,5 km lång sträcka varav 2,7 km nysträckning.
Ombyggnad av väg 61 mellan Vikene-Kalleviken
Breddning och mötesseparering. 5 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område SV Värmland
Väglängd ca 93 mil, kontraktstid 4 år.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel. Deletapp Bäckevarv-Årjäng samt Töcksfors-Bäckevarv.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av väg 61 mellan Framnäs-Högboda, etapp 2
Ca 3,7 km lång sträcka. Etapp 2 börjar vid korsningen vid Säldebråten och sträcker sig fram till korsningen vid Högboda.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder. Trimning i korsningen mellan väg 236 och Karlstadsvägen.
Renovering av flerbostadshus, Hagaborg i Karlstad
Planer för totalrenovering av husen samt byte fönster, ny fasad, tilläggsisolering.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad/.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer för tillbyggnad av flerbostadshus. Huset ska kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Invändig renovering av hotell i Karlstad
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Förstärkningsåtgärder vid omformarstation i Tälle
Förstärkningsåtgärder bananslutning.
Om- och tillbyggnad till Operahus i Karlstad.
Bygglov för om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Norge/Vänerbanan med Nordlänken/Säffle
Omfattar 6 stycken ALEX-anläggningar. Brunsbol, Getebol, Hallanda, Gerdinsgatan, Kyrkogatan och Centralplan.
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Skoghall
Planer för byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
ROT-renovering i flerbostadshus, Torsby
Avser rot-renovering i flerbostadshus med stambyte och renovering badrum.
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Ombyggnad av ishall i Kil
Ombyggnad av ishall. Kan bli en entreprenad tillsammans med Id 2027658 Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Rivning av affärshus i Forshaga
Planer för rivning av affärslokaler.
Utbyggnad av allmänt VA Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall Karlstad
Utbyggnad av Va i Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall , Karlstad.
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser ombyggnad och renovering av omklädningsrum, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Charlottenberg
Avser renovering och fasadändring av kontorsbyggnad.
Utbyte av gatubelysning till Led i Säffle kommun
Planer för byte av belysningr till Led.
Underhåll av bro över bäck vid Färjestad
Bro över bäck 8,6 km SV Färjestad.
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Ombyggnad av konstgräs i Säffle
Avser byte och anläggande av konstgräs. Sporthälla Säffle.
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Planer för ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Åmål, Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Om- och tillbyggnad av i kök i församlingshem, Säffle
Avser om- och tillbyggnad av kök i församlingshem, samt tillbyggnad av förskola och förråd.
Ombyggnad vid plankorsningar i Storfors
Omfattar Sågaregatan, Kvarnvägen, Tallbacksgatan och Kil östra.
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Planer finns för anläggande av ny konstgräsplan.
OVK besiktning i flerbostadshus i Karlstad
OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).