Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Värmlands län

Arvika (7)
Eda (3)
Filipstad (3)
Forshaga (4)
Grums (1)
Hagfors (2)
Hammarö (3)
Karlstad (21)
Kil (7)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (4)
Säffle (5)
Torsby (2)
Årjäng (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 63 mellan Vallargärdet-Getebol
Breddning och mötesseparering. 10 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Högboda-Brunsberg
Breddning och mötesseparering. 7,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 61 mellan Brunsberg-Finnebäck
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 63 mellan Getebol-Molkom
Breddning och mötesseparering. 6 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område SV Värmland
Väglängd ca 93 mil, kontraktstid 4 år.
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Ombyggnad av väg 62 mellan Deje-Älvkullen
Breddning och mötesseparering. 4,5 km lång sträcka varav 2,7 km nysträckning.
Basunderhåll på allmänna vägar i område SÖ Värmland
Väglängd ca 1042 km. Kontraktstid 4 år med option på ytterligare upp till 2 år.
Ombyggnad av väg 61 mellan Vikene-Kalleviken
Breddning och mötesseparering. 5 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västra Värmland
Väglängd ca 1050 km. 4 års kontraktstid med option på ytterligare upp till 2 år.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Östra Värmland
Väglängd ca 103 mil, 4 års kontraktstid med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad av E18 mellan Valnäs-Riksgränsen
Ca 84 km lång sträcka. Stigningsfält, breddning av vägen, mitträffling, sidoräcken vid mindre hinder samt förbättring av korsningar. Ca 37 km viltstängsel. Deletapp Bäckevarv-Årjäng samt Töcksfors-Bäckevarv.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ROT-renovering Taserudsgymnasie för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av väg 61 mellan Framnäs-Högboda, etapp 2
Ca 3,7 km lång sträcka. Etapp 2 börjar vid korsningen vid Säldebråten och sträcker sig fram till korsningen vid Högboda.
Renovering av bibliotekshuset i Karlstad
Planer finns för renovering av bibliotekshuset i Karlstad.
Ombyggnad av väg 236 sträckan Hammarö-Karlstad
Kapacitetshöjande åtgärder. Trimning i korsningen mellan väg 236 och Karlstadsvägen.
Renovering av flerbostadshus, Hagaborg i Karlstad
Planer för totalrenovering av husen samt byte fönster, ny fasad, tilläggsisolering.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Planer för tillbyggnad av industribyggnad/.
Ombyggnad av kök/matsal Fryxellska området, Sunne
Planer för renovering av kök /matsal vid Fryxellska området Upptagen i investeringsbudget 2024.
Ombyggnad av skola till bostäder i Sundsta, Karlstad
Kommunen ska pröva en planändring för fastigheten Kikaren 7 för ändrad användning av fastigheten från skola till bostäder. Kvarteret Kikaren är idag bebyggt med gymnasieskola i två plan i gult tegel. Byggnaderna är uppförda på 60-talet. Området ligger i ett attraktivt läge med möjlighet till utblick mot Klarälven. Kvarteret Kikaren lämpar sig väl för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen bör anpassa till omgivande bebyggelse och rymma bostäder i två till tre plan. Inom planområdet bör också parkyta tillskapas för att ge utrymme för lek
Invändig renovering av hotell i Karlstad
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av boende i Skoghall
Planer för ombyggnad av boende till LSS samt kontor och personalutrymmen.
Förstärkningsåtgärder vid omformarstation i Tälle
Förstärkningsåtgärder bananslutning.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Ombyggnad av stationer i Skived och Molkom
En ny 36kV-ledning kommer att byggas mellan Molkom och Skived. Entreprenaden avser komplettering av nya fack ML14 i Molkom och Skived samt när detta är klart ombyggnation av fack ML10 i Molkom och byte av T31 (option).
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Skoghall
Planer för byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus.
Renovering av idrottshall i Sunne
Planerat projekt. Renovering av idrottshallen vid Skäggebergsskolan Upptagen i investeringsbudget 2024.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av ishall i Kil
Ombyggnad av ishall. Kan bli en entreprenad tillsammans med Id 2027658 Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Ombyggnad till flerbostadshus i Hagfors
Planer finns för att bygga om gamla folktandvården till bostäder i Hagfors.
Utbyggnad av allmänt VA Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall Karlstad
Utbyggnad av Va i Ulvsby, Mosstorp, och Strömshall , Karlstad.
Anläggande av konstgräsplan och belysningsanläggning på Åsvalla IP, Molkom
Avser ombyggnad av befintlig naturgräsplan till konstgräsplan med ny belysningsanläggning avsedd för 11-mannaspel.
Utbyte av gatubelysning till Led i Säffle kommun
Avser byte av belysningar till Led i Åmål och Säffle.
Ny vattenrening vid Karlstad KVV, Karlstads kommun
Nuvarande vattenreningsanläggning installerades under 80-talet och har uppnått sin tekniska livslängd. Karlstads Energi har därför beslutat att byta anläggningen i sin helhet.
Rivning av radhus i Filipstad
Avser rivning av bostadslängor och garage.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av museum i Karlstad
Ändring av yttre utseende på övrigt. Byte av dörrar och fönster samt puts av fasad.
Reparation av järnvägsbro vid Kristinehamn station
Ommålning av stålbalkar, reparationer.
Underhåll av bro över bäck vid Färjestad
Bro över bäck 8,6 km SV Färjestad.
Underhåll av bro över Klarälven vid Höje
Betongsprutning, ommålning.
Ommålning av järnvägsbro i Arvika
Magasinsspår km 308 + 195.
Ombyggnad av omklädningsrum vid brandstation i Charlottenberg
Planer finns för ombyggnad av omklädningsrum vid brandstationen i Charlottenberg . Upptagen i investeringsbudget 2024
Broreparationer , större underhållsinsatser i Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Ombyggnad av gammal skola till vandrarhem i Torsby
Planer för ombyggnad av f.d Ambörby skola till vandrarhem med ca 10-12 rum.
Broreparationer , större underhållsinsatser i Åmål, Säffle
Planer för brounderhåll med bl a nytt tätskikt.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser mindre renovering av omklädningsrum,
Anläggning av konstgräsfotbollsplan i Kil
Planer finns för anläggande av ny konstgräsplan.
Ombyggnad vid plankorsningar i Storfors
Omfattar Sågaregatan, Kvarnvägen, Tallbacksgatan och Kil östra.
Installation av solceller på flerbostadshus i Filipstad
Planer finns för installation av solceller på flerbostadshus.
Va-ombyggnad vid flerbostadshus i Forshaga
Planerat projekt, va-ledningarna in mot huskroppen behöver bytas ut.
Utvändigt underhåller av parhus i Forshaga
Planer på förbättring av isoleringen på husens vindar. 15 enplans hus med två bostadsrätter i varje. Total boyta 2425 m2
OVK besiktning i flerbostadshus i Karlstad
OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).