Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på Västra stambanan mellan Hallsberg-Laxå
Basunderhåll Västra stambanan Hallsberg-Laxå samt Hallsberg rangerbangård. Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Nybyggnad av överlämningsbangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas. Ställverksbyte, ny skyddsväxel. Nytt uppställningsspår ca 780 meter samt ca 780 meter lång anslutning mot kommunens spår i Frövi.
Kontaktledningsupprustning sträckan Hallsberg-Sköldinge
Kontaktledningsupprustning + 20 kV hjälpkraft.
Kontaktledningsupprustning sträckan Östansjö-Laxå
Kontaktledningsupprustning + AT + 22 kV hjälpkraft. Högspänning.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Nora
Möjlig option om 1 eller 2 år.
ROT-renovering i flerbostadshus, Västhaga, Örebro, etapp 2
Avser ROT-renovering i flerbostadshus på Spannlandsgatan 1-41 och Stånggatan 1-29 Västhaga Örebro
Basunderhåll väg område Hallsberg
Väglängd ca 984 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
ROT-renovering av flerbostadshus i Örebro, etapp 10
Avser ROT-renovering av sju st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 177-205. Byte av stammar, renovering av kök och badrum.
Upprustning av järnväg sträckan Stenkumla-Dunsjö
Upprustning av gamla banan kopplat till Hallsberg-Degerön.
Ombyggnad av skola till bostäder, äldreboende mm i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter, äldreboende, trygghetsboende och ungdomsboende samt föreningsverksamhet, kontor och arkiv i gamla Stadsskogsskolan.
Ombyggnad av bostäder i Nora
Detaljplanen avser att omvandla ett kulturhistoriskt industriområde i Nora till ett omvandlingsområde som i huvudsak består av bostäder. Detaljplanen syftar även till nya stråk igenom området genom att förbättra möjligheter till gångvägar samt en strandpromenad för allmänt ändamål. Planen möjliggör även för en ny sträckning av bro över Hagbyån
Tillbyggnad av lager och kontor i Kumla
Avser ca 3170 m² tillbyggd lageryta, ca 130 m² påbyggd kontorsyta och ca 55 asfalterade parkeringsplatser inom fastigheten Kumla Axeln 7.
Utveckling av centrum i Hällefors
Hällefors kommun ska under 2022 ta fram en ny detaljplan för Hällfors centrum. Detaljplanen ska visa hur Hällefors centrum kan användas.
Nybyggnation alt renovering av förskola i Karlskoga
Nybyggnad alternativt renovering av förskola, tänkt omfattning på denna byggnad är att sex avdelningar med kapacitet för 120 barn skall erbjudas i lokalen.
Renovering till förskola i Karlskoga
Planer finns för att köpa en fastighet och byggnaden skall renoveras/ombyggas till en förskola. Tänkt omfattning på denna byggnad är att sex avdelningar med kapacitet för 120 barn skall erbjudas i lokalen. Projektet kommer även hantera utemiljöer och anslutande ytor.
Renonvering/nybyggnad av skola och badhus i Örebro
Planer för renovering av Brickebackens skola och eventuell nybyggnation av badhus. Samarbete mellan ÖBO och Futurum fastigheter. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av aula på Bredgårdsskolan i Karlskoga
Aulan skall byggas om och fräschas upp både invändigt och utvändigt. Aulan ska bland annat få en ny fin entré med foajé och mingelytor, och stor vikt kommer att läggas vid tillgänglighetsanpassning av lokalen.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Bergslagen
Ombyggnad/utbyte av 3 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Ombyggnad av transformatorstation i Örebro
GR--, Glanshammar ny T2 ombyggnad 40kV.
Ombyggnad av station i Kumla
Ombyggnad 10kV kopplingsstation till 40/10kV.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Renovering och ombyggnad av kommunhuset i Lekeberg
Planer för ombyggnad och renovering av kommunhuset i Lekeberg. Ombyggnaden kan skapa ytterligare 20-30 kontorsplatser.
Ombyggnad av kontorslokaler i Hallsberg
Avser ombyggnation av kontorslokaler och va-anpassning i Kommunaltekniska huset (KTH).
Anläggande av kommunalt VA i Tysslinge by, Örebro
Tysslinge by, anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Renovering av tätskikt på vattentorn i Lindesberg
Renovering av tätskikt i betong i vattentorn. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2025.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Örebro
Tillbyggnad av hamburgerbar.
Ombyggnad vid plankorsningar i Karlskoga och Kil
Byggande av 2 st vägskyddsanläggningar med Alex teknik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 7 st lägenheter på vindsvåning
Anläggande av kommunalt VA i Sticksjö, Örebro
Området Sticksjö ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp
Förlängning av gång- och cykelväg i Örebro, etapp 2
Avser byggnation av en gång- och cykelbana längs Gällerstavägen på sträckan mellan Saxons väg och Granrisvägen. Den nya gång- och cykelbanan kommer förses med belysning och nya korsningspunkter över Gällerstavägen.
Rivning av bensinstation i Örebro
Avser rivning av bensinstation samt ev sanering.
Ombyggnad av kontorshus i Örebro
Ombyggnad av kontorshus i Örebro.
Utbyggnad av va-ledning i Brånsta
Planerat projekt ur kommunens flerårsplan.
Rivning av flerbostadshus i Hällefors
Planer för rivning del av flerbostadshus. Start tidigast hösten 2024.
Rivning av flerbostadshus i Hällefors
Planer för rivning del av flerbostadshus.
Underhåll av järnvägsbro över Essingeån vid Fellingsbro
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Underhåll av järnvägsbro vid Sällinge
Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, målning av räcke samt injektering och impregnering.
Relining i flerbostadshus i Degerfors
Objektet avser relining av Åkaregatan 4, 6 och 8 på grund av ålder på befintliga avlopp och dagvattenledningar. Tre hus med tre våningar.
Rivning av lager inför bostadsbebyggelse i Örebro
Planer finns på nybyggnad av ett nytt bostadsområde i Aspholmen, Örebro. Om bostadsbebyggelse blir av på Virkeshandlaren 1 kommer ett lager troligtvis rivas för att göra plats för bostäderna.
Underhåll av skola i Hallsberg
Avser fönster- och takrenovering samt utbyte av ventilationsanläggningen. Upphandlas i option med Id: 2105083, 2103080, 2105099.
Rivning av bensinstation i Örebro
Rivning drivmedelsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Ändring planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av ishall i Hallsberg
Avser ombyggnad av ispist med sarg samt delar av läktare,
Installation av sprinkler i vårdboende i Hallsberg
Avser projektering, montage och driftsättning av boendesprinkler på del av vårdboendet Esslatorp, i Vretstorp. I vissa delar på vårdboendet finns idag sprinkler installerade som ska ersättas med nya sprinkler.
Ombyggnad av GC-väg i Laxå
Avser Säker gång- och cykelväg Midsommarberget/Centralskolan Upptagen i investeringsbudget 2023-2025
Nytt tillagningskök i servicehus i Pålsboda, Hallsberg.
Planer finns för nytt tillagningskök.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Planer för rivning flerbostadshus samt en gårdsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser installation av solceller på tak.
Rivning av grupphus i Lindesberg
Planer för rivning av en- tvåbostadshus, garage/uthus, Bågen 1,2,7,8.
OVK besiktning i flerbostadshus i Örebro
Planer för OVK besiktning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Ändring fasader på handelslokal. Byte av entré.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).