Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Kronobergs län

Alvesta (2)
Lessebo (1)
Ljungby (2)
Markaryd (3)
Tingsryd (3)
Växjö (14)
Älmhult (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 27 mellan Tegnaby-Skir
Rv 27 etapp 2 Tegnaby-Skir Inkl. Förbi Bramstorp och tpl. till S Länken.
Ombyggnad av bangården i Älmhult
Spår 3 förlängs norrut och spår 4 ansluts till Olofströms-banan.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Vägnätets totala längd för området är ca 1413 km varav grusväg ca 59 km.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och rivning av skärmtak.
Elektrifiering av bana samt nytt triangelspår Älmhult-Olofström
Elektrifiering av befintlig bana mellan Älmhult-Olofström samt nytt triangelspår i Älmhult.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ingelstad
Vill bygga på två våningar på befintlig fastighet.
Ombyggnad av plankorsningar längs väg 23 i Växjö
Rv 23/Rv 25 Tpl Helgevärma, etapp 1 och Rv 23/Bergsnäsvägen planskildhet för kollektivtrafik.
Integrerat brounderhåll i Kronobergs län
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Tillbyggnad av affärshus i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad.
Rivning av hus 1A på Ljungby lasarett
Avser rivning av hus 1A på Ljungby lasarett för att möjliggöra en nybyggnation av sjukhus. Det projektet finns på projid: 1493748. Samt moduler tills nybyggnationen är klar id: 2158475
Ombyggnad av äldreboende till bostäder i Ljungby
Planer finns för ombyggnation av föredetta äldreboende (Bergagården) till bostäder. En bostadsrättsförening kommer att skapas.
Sluttäckning av deponianläggning i Tingsryd
Sluttäckning ska ske på fastigheten Elserås 1:7 Tingsryds kommun.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändrad användning av träningslokal till spelhall.
Fasadarbete på industrihus i Växjö
Avser tilläggsisolering av fasad, tak samt byte av ytskikt på taket.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Växjö
Entreprenaden avser installation och driftsättning av komplett boendesprinkleranläggning vid Borgmästaren äldreboende.
Förstärkning av bro vid Älmhults station
BK4. Bro över Ikeagatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.
Installation av solceller på industrihus i Markaryd
Bygglov för installation av nya solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändrad takbeklädnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns att bygga om lokaler till lägenheter.
Fönsterbyte på Katedralskolan i Växjö
Avser byte av fönster på hus 03, Katedralskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).