Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Kronobergs län

Alvesta (7)
Lessebo (1)
Ljungby (7)
Markaryd (3)
Tingsryd (4)
Växjö (10)
Älmhult (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangården i Älmhult
Spår 3 förlängs norrut och spår 4 ansluts till Olofströms-banan.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Ljungby
Väglängd ca 1385 km. 4 års avtalstid med option på ytterligare 2 år.
Utbyggnad av skola i Alvesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt och skolområde för Prästängsskolan i östra Alvesta för att möjliggöra nya lokaler och utvecklad utemiljö. Detaljplanen är en del i att säkra att det finns lokaler för Prästängsskolans räkning i beredskap om behov uppstår.
Ombyggnad av slamhantering m.m vid avloppsreningsverk i Växjö kommun
Avser ombyggnad, nybyggnad för slamhantering och rening på Tävelsås reningsverk.
Utökning av biogasanläggning i Alvesta
Alvesta Biogas planerar att utöka sin produktion under kommande år genom att investera i en större uppgraderingsanläggning för rening av producerad rågas. Samtidigt byggs också större lagringsbehållare och en inbyggnad av biobädden för att minimera luktolägenheter från anläggningen.
Om- och tillbyggnad av kontor i Växjö
Syftet med detaljplanen är att ge Länsförsäkringar förutsättningar att bygga om de nuvarande kontorsbyggnaderna i kvarteret Lejonet vid Stortorget i centrala Växjö. Det handlar om en ny byggnad inne på gården som binder samman lokalerna och som blir högre än de omkringliggande husen. Dessutom vill man bygga till den del som ligger utmed Linnégatan med en våning.
Anläggande av automatiserad vattenstyrning i parker, Växjö kommun
Planer finns att automatisera styrning av vattenhanteringen inom Växjö kommuns parkdrift, i syfte att enkelt kunna reglera samt kontrollera styrningen utan mänskliga resurser i fält med hjälp av smarta sensorer.
Ombyggnad av skola till bostäder i Ljungby
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av området från skola till bostäder och centrumändamål. Planområdet ligger i södra delen av Kånna strax norr om församlingshemmet vid kyrkan.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Ljungby
Gällande detaljplaner för området medger samlingslokal och park. Fastigheten Giraffen 4 har tidigare varit uthyrd som föreningslokal, men då hyresavtalet har sagts upp vill kommunen istället möjliggöra fastigheten för försäljning med användning för bostäder. Samtidigt vill kommunen skapa ytterligare tomter för bostäder sammankopplat med befintlig struktur.
Ombyggnad av äldreboende till bostäder i Ljungby
Planer finns för ombyggnation av föredetta äldreboende (Bergagården) till bostäder. En bostadsrättsförening kommer att skapas.
Ombyggnad av tak i flerbostadshus i Växjö
Planer för renovering av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Ombyggnad kommunarkivet i Ljungby
Renovering kommunarkivets lokaler. Upptakagen i investeringsbudget 2021-2025
Ombyggnad av lokaler till studentbostäder i Växjö
Ändrad användning av lokaler till lägenheter, inredande av ytterligare lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alvesta
Avser ny biobädd och kväverening vid Alvesta reningsverk. Anläggningen finns i Alvesta tätort.
Förstärkning av bro vid Älmhults station
BK4. Bro över Ikeagatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.
Ombyggnad av grundsärskola i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget 2022 och plan 2023-2025.
Etablering av nya biokuber på reningsverk i Åsele
Avser leverans och montage av nya biokuber till Åseles reningsverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Planer finns att bygga om lokaler till lägenheter.
Byte av ventilationssystem på äldreboende i Markaryd
Avser utbyte/ombyggnad av ventilationssystem på Utsikten äldreboende i Markaryd
Rivning av masugn i Torpsbruk, Växjö kommun
Avser rivning av masugn i Torps bruk och återställning av mark.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Avser att bygga om en butik till kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Växjö
Avser tilläggsisolering av fasad, tak samt byte av ytskikt på taket.
Upprustning av omklädningsrum i Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget för år 2022 och plan 2023-2025.
Installation av laddstolpar i Växjö
Planerat projekt Installation av pladdstolpar.
Installation av laddstolpar i Växjö
Avser laddstolpar till bil.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).