Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering och klimatinvesteringar i fastigheter i Kalmar
Klimatinvestering i Norrliden, även invändig renovering av ca 470 hus.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av regionnätstation i Degerhamn
DHN- Degerhamn ombyggnad.
Totalombyggnad i Storebro
STBO Storebro Totalombyggnad.
Ny tryckpunkt 50/10kV i Ljungbyholm
LJUN Ljungbyholm ny tryckpunkt 50/10kV
Förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors, Hultsfred
Projektet fokuserar på förnyelse av infrastrukturen i Rosenfors och har döpts till Rosenfors Innovation.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Påbyggnad med bostäder i Västervik
Planer finns på påbyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Ombyggnad av vindkraftverk i Torsås
Byte av rotor mm på 4 st vindkraftverk (Kvilla 2:9, - 2:13, -5:19).
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Rivning av byggnader vid Länssjukhuset i Kalmar
Avser rivning av hus 08, 40 och 41 inom fastigheten Kungsljuset 3 (Länssjukhuset i Kalmar län). Byggnaderna är äldre, uttjänta och rivs för att lämna plats till nybyggnationer. Hus 08 ligger längs med Stensbergsvägen. De andra byggnaderna är Gudmundsgården och den så kallade vaktmästarboden – hus 40 och 41.
Invändig renovering av hotell i Oskarshamn
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Förstärkningsåtgärder av kaj i Gamleby hamn, Västerviks kommun
Planer finns för förstärkningsåtgärder i Gamleby hamn, Västeviks kommun.
Stambyte och renovering av lägenheter i Emmaboda
Avser stambyte och renovering av 20 st lägenheter på Linnégatan 5 och 7 i Emmaboda.
Avveckling/rivning av Äspö Berglaboratorium i Figeholm
Entreprenadens omfattning innebär kortfattat att riva system/installationer i anläggningens underjordsdel, för att sedan permanent stänga öppningar in till anläggningen (Tunnelramp samt Hissoch ventilationsschakt). Viss anpassning av befintliga system ovan jord kommer krävas som t.ex ventilation. Efter avslutat projekt ska underjordsdelen vara permanent stängd utan behov av tillsyn eller underhåll.
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av kontor i Emmaboda
Tillbyggnad av industribyggnad, lagerlokal och kontor.
Ombyggnad av kaj i centrala Kalmar
Kajförstärkning - gata och utbyte av ledningar
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av bilhall i Vimmerby
Invändig uppfräschning av lokalen och utvändiga fasadarbeten.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser ändrad användning från lokaler (garage/förråd och vind) till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Om- och tillbyggnad av begravningskapell i Borgholm
Ny fjärrvärme och fläktsystem, flytt av kök mm.
Tillbyggnad ventilationshus mm i Hultsfred
Tillbyggnad av ventilationshus, byte av ventilation, undertak och belysning.
Putslagning på Virserums kyrka
Yttre putslagning på torn, fasad och portaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Ombyggnad av vind till större lägenheter, 2-3 stycken samt omläggning av tak.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
Finns ingen tidsplan.
Ombyggnad av gata i Mönsterås, etapp 4
Byta VA-ledningar och bygga nya GC-vägar.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Renovering av tegeltak på Ankarsrums kyrka
Tegeltak, läkt och tjärpapp.
Tilläggsisolering av flerbostadshus i Vimmerby
Tilläggsisolering av vind / tak.
Gatuarbeten i Namnerum, Halltorp
Ombyggnation av gator samt ledningar i Namnerum.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Vimmerby
Byte av balkonger på flerbostadshus som kommer att utföras under flera år.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet i Oskarshamn
Luftbehandlingsåtgärder på gymnasiet.
Installation av solceller på flerbostadshus i Kalmar
Planer finns att installera solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tilläggsisolera, puts av fasad, fönsterbyte och takbyte på flerbostadshus på Boken 6 och Boken 7.
Byte av garageportar i Kalmar
Byte av garageportar.
Tillbyggnad av bageri i Borgholm
Tillbyggnad av inglasad servering vid bageri samt installation av eldstad.
Ombyggnad av sophus i Vimmerby
Ombyggnad av sophus.
Installation av solceller på flerbostadshus i Västervik
Planer finns för installation av solceller.
Ommålning av flerbostadshus i Kalmar
Ommålning av träpaneler på flerbostadshus.
Rivning av samlingslokal i Borgholm
Rivning av samlingslokaler på Gullvivan 8 och Gullvivan 11.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).