Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Kalmar län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av regionnätstation i Degerhamn
DHN- Degerhamn ombyggnad.
Totalombyggnad i Storebro
STBO Storebro Totalombyggnad.
Ny tryckpunkt 50/10kV i Ljungbyholm
LJUN Ljungbyholm ny tryckpunkt 50/10kV
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Västervik
Avser nybyggnad av 20 st lägenheter och 17 st radhuslägenheter.
Påbyggnad med bostäder i Västervik
Planer finns på påbyggnad av galleria, det kan generera 35–40 nya lägenheter i centrum. Man vill bygga på med våningsplan för bostäder på höjden. Parkeringsdäcket kommer att behållas.
Ombyggnad av äldreboende i Hultsfred
Ombyggnad av äldreboende
Byte av fönster i flerbostadshus i Kalmar
Fönsterbyte på resterande 150 hus i området
Tillbyggnad av logistikfastighet i Kalmar
Avser tillbyggnad av logistikfastighet med ca 1800 kvm.
Invändig renovering av hotell i Oskarshamn
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Tillbyggnad av hotell i Borgholm
Böda kronopark 2:114 tillbyggnad av hotell, 40 rum.
Tillbyggnad av industriverksamhet i Mönsterås
Planer finns på en tillbyggnad på strax under 5000kvm.
Ombyggnad av kaj i centrala Kalmar
Kajförstärkning - gata och utbyte av ledningar
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Till och ombyggnad av skola i Vimmerby
Till och ombyggnad av skola
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser ändrad användning från lokaler (garage/förråd och vind) till lägenheter.
Höjning av spår vid Nelhammar
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Utökning av campingplats i Lofterud, Västervik
Det behövs en ny plan som gör det möjligt att utveckla campingen. Detta innebär att det ska vara möjligt att förnya byggnader och anläggningar. Det ska också vara möjligt att bygga nytt om det finns ett behov av det. Uppställning av husvagnar och husbilar ska tillåtas under en längre tid. Därtill ska badplatsen göras tillgänglig för allmänheten
Byte av balkonger på flerbostadshus i Vimmerby
Byte av balkonger på flerbostadshus som kommer att utföras under flera år.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Del av befintlig byggnad skall rivas samt ombyggnad/nybyggnad av affärslokal.
Om- och tillbyggnad av begravningskapell i Borgholm
Ny fjärrvärme och fläktsystem, flytt av kök mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Tegeltak och delar av fasaden ändras till brandtäckt röd plåt. Konstruktion förstärks och tankutsprång skapas. Solceller monteras efter att arbetet är utfört.
Putslagning på Virserums kyrka
Yttre putslagning på torn, fasad och portaler.
Rivning av vattenverk i Påskallavik
Finns ingen tidsplan.
Renovering av tegeltak på Ankarsrums kyrka
Tegeltak, läkt och tjärpapp.
Höjning av spår vid Hagelsrum mellan Hultsfred-Målilla
Klimatanpassning för att minska risken för översvämmningar.
Luftbehandlingsåtgärder vid Oscarsgymnasiet
Luftbehandlingsåtgärder på gymnasiet.
Rivning av samlingslokal i Borgholm
Rivning av samlingslokaler på Gullvivan 8 och Gullvivan 11.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).