Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (0)
Bräcke (7)
Krokom (9)
Ragunda (2)
Åre (12)
Östersund (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Strömsund
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Integrerat brounderhåll i Jämtlands län
Förutbestämt underhåll + MUH-/Akuta åtgärder.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Anläggande av fibernät i Jämtland
Avser utförande av fiberentreprenadsarbeten inom Åre.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 3
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 4 och 5. (Byte av fönster).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 2 och 3. (Byte av fönster).
Ombyggnad av vårdhem i Bräcke
Ändrad användning hvb-hem.
Tillbyggnad av industrihus i Östersund, etapp 3
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av väg 993 mellan Rossön-Grundsjö
Ombyggnad för framkomlighet året runt.
Förstärkning av bro över Haraån
BK4. Bro över Haraån 0,5 km N Hara.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Renovering av simbassäng i Gällö, Bräcke
Planer finns för renovering av simbassängen i Gällö.
Rivning av kraftstation i Offerdal
Tidigare planer på renovering av Långfors kraftverk i Långan blir ej av. Planer finns nu för att riva kraftverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Åre
Ny bomanläggning för GCM-väg samt stängsling.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).