Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (13)
Krokom (10)
Ragunda (7)
Åre (12)
Östersund (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning sträckan Bräcke-Bispgården
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Kontaktledningsupprustning sträckan Bispgården-Mellansel
Kontaktledningsupprustning inkl. AT och trefas 20 kV hjälpkraft. Komplett utbyte av kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.) inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Krokom
Väglängd ca 1052 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Vägmarkeringar inom Jämtlands län
Kontraktstid 2 år med option på ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av KBR Korselbränna
Nytt 40 kV ledningsfack för ledning mot Norråker, nytt 40 kV ställverk, 40 kV nollpunktsutrustning, en ny systemtransformator 220/130/40 kV med ny oljegrop, upprustning av befintligt 130 kV-fack, reläskyddskompletteringar.
Ombyggnad för nytt fängelse på Frösön, Östersund
Ombyggnad av vårdlokaler till fängelselokaler med ca 80 platser.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Beläggning av E45 mellan Hammerdal-Lit
Slitlager, värmebeläggning.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Geodetisk mätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs
Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs.
Bärighetshöjande åtgärder på broar längs E14 vid Järpen och Staa
Bro över Järpströmmen vid Järpen (bro 23-200-1) och bro över Indalsälven vid Staa (bro 23-217-1).
Spår- och växelbyte i Bräcke
Omfattar 6 st växlar.
Ombyggnad till förskola i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Beläggning av väg 84 sträckan riksgräns Norge-Vemdalen
Justering + slitlager, värmebeläggning.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Avser tillbyggnad, ombyggnad och fasadändring av hotell/restaurangbyggnad.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Åtgärdande av vandringshinder/faunapassager inom Jämtland och Västernorrlands län
Omfattar ca 10 objekt årligen. Vandringshinder/faunapassager fisk/utter.
Rot-renovering av flerbostadshus i Östersund
Rot-renovering av flerbostadshus ca 128 st lägenheter. Häradsskrivaren Prästgatan 2, 4, 6, Storgatan 1, 3, Fältjägargränd 10-12 och Brogränd 11.
Beläggning av väg 514 sträckan Vsk 84-Vemdalen
Infräsning + beläggning halvvarm.
Beläggning på väg 296 mellan X-länsgräns-Ytterhodgal
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 604 mellan Vallsundsbron-E45
Slitlager + beläggning värme.
Beläggning av väg 644 i Åre
Infräsning + beläggning halvvarm.
Ombyggnad av transformatorstation i Ragunda
Hammarforsen åtgärder anslutning 130kV.
Om- och tillbyggnation av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Planerat projekt, komplettera det befintliga avloppsreningsverket med tillhörande färdiga personalbyggnaden med nya anläggningar såsom ytterligare kontor, övernattningsmöjligheter och konferensrum mm. Eventuellt kommer huvuddelen även omfatta byggnation av mottagningsanläggning för externt slam samt eventuella andra kompletteringar av reningsverket.
Beläggning av väg 632 mellan Hammarnäs-Vsk 631
Justering/lappning, beläggning varmt.
Beläggning av väg 630 mellan Hovde-Vsk 321
Infräsning + beläggning halvvarm.
Beläggning av väg 87 mellan Fiskviken-Gevåg
Slitlager, beläggning värme.
Beläggning av väg 645 mellan Edsåsdalen-Vsk 644
Justering/lappning, beläggning halvvarm.
Rot-renovering av flerbostadshus i Östersund
Rot-renovering av flerbostadshus ca 55 lägenheter. Brandsprutan, Litsvägen 24-26, Biblioteksgatan 27 och Läroverksgränd 8.
Ev nybyggnad av kombiterminal i Brunflo
Ev nybyggnad av kombiterminal.
Byte av krafttransformatorer i Lofsdalen och Kvarnforsen
Avser leverans, utbyte, uppställning samt spänningssättning av 2 st krafttransformatorer 46/22 kV i Lofsdalen, Härjedalen. Vid avrop av option 1 ska befintlig LDN T1 flyttas och installeras i Kvarnforsen, Härjedalen.
Beläggning av väg 666 mellan Valne-Vsk E14
Justering + slitlager, beläggning halvvarm.
Beläggning på väg E45 mellan Svenstavik-Åsarna
Justering/lappning, beläggning varmt.
Markberedning av fastighet i Torvalla, Östersund
Arbetet avser: Avverkning och slyröjning (ca 150 000 m2), Vegetationsavtagning och stubbrytning (ca 35 000 m3), Utskiftning av torv till extern deponi (ca 50 000 m3), Jordschakt till extern deponi (ca 80 000 m3), Fyllning med krossmaterial (ca 150 000 m3), Permanenta infartsvägar samt Inhägnad och grindar.
Tillbyggnad av restaurang i Vemdalen
Tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Östersund, etapp 3
Fasadändring av flerbostadshus. Hus 4 och 5. (Byte av fönster).
Markberedning och nybyggnation av omlastningsstation vid återvinningscentral i Hammarstrand
Avser markberedning inklusive platta på mark och nybyggnad av omlastningsstation vid Hammarstrands återvinningscentral. El- eller vattenanslutning omfattas inte av denna entreprenad. Ej heller målning.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Renovering av simbassäng i Gällö, Bräcke
Planer finns för renovering av simbassängen i Gällö.
Rivning av förskola i Östersund
Rivningslov för rivning av förskola.
Rivning av sjukhus i Bräcke
Avser rivning furuhagen (fd sjukhus).
Ombyggnad av hotell i Strömsund
Ombyggnation av spa-anläggning och hotellrum.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Ändrad användning i flerbostadshus.
Underhåll av bro över Ljusnan vid Hedeviken
Betongreparationer, bättringsmålning, utbyte av övergångskonstruktioner, ev utbyte slitlager.
Utvändigt underhåll av kyrka i Klövsjö
Planer för renovering av tak på Klövsjö kyrka .
Byte golv i sporthallen i Gällö
Byte golv stora sporthallen Gällö. Upptagen i investeringsbudget 2024.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Krokom
Utvändigt underhåll av flerbostadshus som avser målning av fasad och installation av solceller.
Rivning av reningsverk i Östersund
Anmälan för rivning av reningsverk.
Byte av fönster på Kälarne skola, Bräcke kommun
Planer för byte av fönster, Kälarne skola

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).