Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (7)
Krokom (7)
Ragunda (3)
Strömsund (10)
Åre (12)
Östersund (26)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till fabrik- och innovationscenter i Östersund
Avser fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa.
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Lit
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1097 km varav grusväg ca 416 km.
Utveckling av Duveds centrum, Åre kommun
Syftet med planprogrammet är att förstärka Duveds bykänsla med en levande centrumgata, offentliga platser och stråk, bättre utformade trafikmiljöer för fotgängare, cyklister och bilister samt möjliggöra för bostäder och verksamheter.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Havsnäs
Ca 13,63 km lång sträcka. Förstärkning, beläggning och breddning.
Ombyggnad av transformatorstation i Östersund
Ombyggnad av transformatorstation 400 kv
Stationsförnyelse vid kraftverk i Rätan
Transformatorstation 400 kv
Renovering av skola i Hede
Lokalerna i huvudbyggnaden har ett stort behov av renovering och brister i ventilationen. Renoveringen gör att skolans verksamheter kan nyttjas bättre. Simhall, sporthall, skolkök och matsal är inte föremål för renovering. I samband med renoveringen flyttar folkbiblioteket från skolan. Ett skolbibliotek blir kvar i skolan.
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 17 km. Förbättrad bärighet och framkomlighet.
Ledningsflytt till Rätan
Luftledning 200 kV.
Ombyggnad av väg 614 mellan Häste-Ytterån
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsågärder.
Ombyggnad av väg 314 mellan Ytterhogdal-Kölsillre
Ca 4 mil lång sträcka. Förstärkning, byte av trummor, dikesåtgärder, ny asfalt.
Ombyggnad till förskola och flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra ändring från industrifastigheter till förskola och bostäder.
Ombyggnad av sjukhus i Östersund
Planer finns på om och tillbyggnad av sjukhus.
Ombyggnad av kopplingsstation i Bräcke
Bräcke KT12, PFK. Kopplingsstation 220 kV
Trafiksäkerhetsåtgärder längs E14 vid Åsbacken
Flerfältsväg, trafiksäkerhetsåtgärder och stigningsfält.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar i Östersund
Omfattar utbyte av 4 vägskyddsanläggningar varav en gc-väg; Tjalmargatan (Plk 44739), Källsprångsvägen (Plk 44757), Postgränd (Plk 44743) och Samuel Permansgatan (Plk 44744). Utbyte till modell ALEX.
Rivning av affärshus samt nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Avser rivning av vattenskadade affärslokaler, finns även planer på att bygga fyrvåningshus. Omfattning oklar.
Ny gång- och cykelväg längs E45 genom Hallviken
Trafiksäkerhetsåtgärder, gc-väg.
Tillbyggnad av hotell i Åre
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av pooler.
Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan Etapp 2
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del.
Utbyggnad av avloppsreningsverket i Lofsdalen
Avser utbyggnation av avloppsreningsverk men ligger år framåt i tiden.
Ombyggnad av korsning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Tillbyggnad av skola i Åre
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av skola i Östersund
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av motorstadion i Ragunda
Ändring till anläggning motorbana, jgy körplan.
Rivning av kraftstation i Offerdal
Tidigare planer på renovering av Långfors kraftverk i Långan blir ej av. Planer finns nu för att riva kraftverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser omläggning av taket på flerbostadshuset.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser renovering av balkonger, uterum och takterass.
Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.
Utbyte av rörbro över Kvarnån vid Högnäset
Bro över Kvarnån 2 km SO Högnäset.
Slopning av plankorsning i Östersund
Slopning av plankorsning samt ny GC-port.
Upprustning av bro längs väg 346 till Rossön
Upprustning för högre bärighetsklass.
Viltåtgärder längs E45 Inlandsstråket mellan Svenstavik-Fåker
Viltstängsel, nya viltpassager över vägen, upprustning av passager under E45, viltvarningssystem.
Trygghetslarm för särskilt boende i Östersunds kommun
Trygghetslarm till 3 st boenden i Östersunds kommun.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring på förskola samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av förskola i Östersund
Fasadändring samt ändring i brandskydd av förskola.
Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske.
Rörspräckning av VA-ledningar i Östersund
Avser rörspräckning av VA-ledningar och spillvattenledningar på Frösön.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterbyte till 68 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser fönsterrenovering och takomläggning.
Rivning av skola i Krokom, etapp 2
Rivning av skola. Etapp 1- 2078293.
Tillbyggnad av industrihus i Bräcke
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av kabinbana i Åre
Avser rivning av kabinbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser målning av fasad samt ventilationsarbete.
Rivning av flerbostadshus i Sveg
Avser rivning av ett flerfamiljshus i två våningar med hel källare i Sveg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.