Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Gotland

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område södra Gotland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 769 km.
Påbyggnad av handelscentrum med bostäder i Visby
Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad med bostäder. Omvandling av befintligt handelshus med en påbyggnad av bostäder.
Muddring och ny logistikyta i Visby
Projektet avser muddring och ny logistikyta nordost om oljekajen.
Renovering av avloppsreningsverk på Fårö
Projektet avser renovering av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av hamnterminal i Visby
Projektet avser ombyggnad av hamnterminal.
Ombyggnad på sjukhus i Visby, Gotland
Planer finns för ombyggnad på Visby Lasarett för att ge plats åt en PCI-utrustning.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Klintehamn
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats.
Underhållsbeläggning tank i Gotlands län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Ombyggnad av kraftledning på Gotland
Avser ombyggnation av den befintliga 70kV-ledningen från Ygne till Hemse. Befintlig ledning börjar bli ålderstigen och har nått sitt maximala tak när det gäller effektöverföring. För att säkra en tillförlitlig och stabil elleverans framöver behöver elnätet byggas ut och förstärkas.
Ombyggnad för verksamhetslokaler i Visby
Projektet avser ombyggnad för verksamhetslokaler.
Renovering av korrosionsskydd i hamnen i Visby
Projektet avser renovering av korrosionsskydd i hamnen.
Renovering av spont på Holmen, Visby hamn
Projektet avser renovering av spont på hamn.
Tillbyggnad av ställverk och kraftstation på Visby Flygplats
Avser utbyggnad av kraftstation och ställverk.
Utveckling av Visby Gästhamn
Projektet avser bl a bryggor och översyn av el i hamnen.
Ombyggnad av lager och butikslokaler mm i Visby
Projektet avser ombyggnad av lager och butikslokaler och nybyggnad av lager.
Renovering av fyren på Gotska Sandön norr om Gotland
Projektet avser renovering av fyr.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Othem, Slite
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från lokaler till 2-4 lägenheter.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Projektet avser ombyggnad av skolkök.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).