Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Dalarnas län

Avesta (1)
Borlänge (21)
Falun (8)
Gagnef (3)
Hedemora (5)
Leksand (4)
Ludvika (12)
Mora (9)
Orsa (1)
Rättvik (2)
Säter (2)
Vansbro (1)
Älvdalen (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Basunderhåll av Bergslagspendeln och Dalabanan
Kontraktstid 6 år + 1 optionsår.
Spår och växelbyte sträckan Ludvika-Ulvshyttan
Spår och växelbyte Ludvika-Ulvshyttan + Sellnäs. Total spårbyteslängd på 30 574 spårmeter, 9 spårväxlar ska bytas ut varav en är begagnad, rivning av en spårväxel.
Om och tillbyggnad av skola i Borlänge
Om och tillbyggnad av skola. Omfattning ej fastställd.
Om och tillbyggnad av skola i Falun
Om och tillbyggnad av skola samt idrottshall, utredningar pågår gällande omfattning.
Spår- och växelbyte längs Dalabanan sträckan Borlänge-Repbäcken
Byte av ballast, slipers, räler och växlar.
Ny optokabel/ERTMS läns järnväg sträckan Ockelbo-Gävle-Falun-Borlänge
Ny optokabelanläggning för sträckan från Ockelbo, via Gävle till Borlänge. På stråk 08 Norra Stambanan bandel 243, stråk 05 Ostkustbanan bandel 303, stråk 10 Bergslagsbanan bandel 315/322/323 samt stråk 06 Dalabanan bandel 306.
Hastighetshöjande åtgärder på järnväg sträckan Storvik-Falun
Hastighetshöjande åtgärder samt vägskyddsåtgärder. 2 nya mellanblock. Plankorsningsåtgärder.
Om- och nybyggnad av transformatorstation i Öna, Mora
Två nya krafttransformatorer 40MVA, ett nytt 10kV-ställverk, ett nytt 50kV-ställverk, ny nollpunktsutrustning, ny fjärr och kontrollutrustning, ny byggnad för transformatorer och 10kV-ställverk, två nya ställverksfack samt kontrollutrustning i befintlig kontrollbyggnad i stationen Mora.
Anläggande/utveckling mötesplats i Borlänge
Planer finns på att utveckla Folkets park till en öppen park för små och stora evenemang och till en attraktiv mötesplats.
Ombyggnad av Främby reningsverk i Falun
Avser ombyggnad av Främby reningsverk för att säkerställa driften av reningsverket sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det gäller både teknisk drift och miljötillstånd för verksamheten. I projektet ska Främby ARV utvecklas till en modern anläggning som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav. Reningsverket behöver utökas från 50 000 PE till 70 000 PE för att täcka behoven minst 30 år framåt.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Upptaget som förslag i kommunens prioriteringslista för kommande byggnationer.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad för anpassning till andra årkurser.
Integrerat brounderhåll i Dalarnas län
Integrerat brounderhåll och MUH.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Bergslagsbanan
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar med ALEX-teknik.
Utbyggnad av skola i Malung-Sälens Kommun
Om/tillbyggnation planeras att genomföras för skolan.
Ombyggnad till kontorslokaler i Borlänge
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gamla Brukshotellet på Hushagen i Borlänge för att tillskapa ändamålsenliga och moderna kontorslokaler.
Ombyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens budget. Ett projekt som ligger långt fram i tiden.
Ombyggnad av förskola i Leksand
Varumottagning samt personalparkering. Upptaget i kommunens budget. Ett projekt som ligger långt fram i tiden.
Om- och tillbyggnad av Dalateatern, Falun
Planer för en större om- och tillbyggnation av Dalateatern. Ny repetitionslokal, ny scen, golv anpassade för dans och bättre inomhusklimat.
Tillbyggnad av hotell i Falun
Tillbyggnad av 10 hotellrum.
Utbyggnad av LSS-boende i Malung
Utbyggnad med 6 platser på LSS-boende. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av Jysk i Ludvika
Tillbyggnad av affärshus. Lager.
Ombyggnad av skyttehallen i Malung
Ombyggnad av industrilokal till lokal för Hemtjänsten. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utbyggnad av förskola i Leksand
Upptaget i kommunens budget. Ett projekt som ligger långt fram i tiden.
Utbyggnad av förskola i Borlänge
Planuppdrag gavs år 2020 till plan- och markkontoret att utreda förutsättningarna för utbyggnad av förskola på Varpan 1.
Ombyggnad av lokaler för familjecentral i Malung
Planer finns för ombyggnation av lokaler för familjecentral i Malung. Tanken är den ska vara inkvarterad i det som idag benämns ”Malungs Resurscenter”, där Lärcentrum idag har sina lokaler.
Förstärkning av järnvägsbank vid Klenshyttan
Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen
Planer finns för ombyggnation alternativt nybyggnad av lokaler för familjecentral i Sälen.
Byte av hissar vid Borlänge Central
Rivning/demontering av två befintliga hissar samt installation av två nya hissar i befintliga hisschakt. Modernisering av två rulltrappor ingår.
Ombyggnad av järnvägsspår i Ludvika
Samtidig infart på driftplats Ludvika.
Åtgärdande av vandringshinder i Dalarnas län
Omfattar väg 311 vid Hästån, väg 311 vid Byggebäcken, väg 311 vid Treforsbäcken och väg 70 vid Blybergsån.
Ombyggnad till bostäder och kontor i Falun
Syftet med planen är möjliggöra så att detaljplanen medger både bostäder och kontor. Planerna är att renovera gamla Falu-Kurirens kontor och bygga om till lägenheter och kontor centralt i Falun. Totalt kan det komma att bli mellan 10-12 lägenheter.
Ombyggnad och anpassning av VVS mm vid Ludvika Sporthall
Entreprenaden avser modernisering av undercentral med tillkommande returvärmeinstallation samt modernisering av processvattenteknik till badanläggningen i Sporthallen.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Ombyggnad av idrottsplats i Hedemora
Upprustning av idrottsplats till aktivitetsområde. Planer finns på utegym och hundrastgård.
Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.
Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.
Tillbyggnad av garage på räddningscentral i Borlänge
Avser tillbyggnad av garagedel på befintlig räddningscentral.
Tillbyggnad av verkstad i Mora
Tillbyggnad av verkstad. Avvaktar markförvärv.
Ombyggnad av vandrarhem i Malung
Nybyggnad av 4 st gästrum samt förråd.
Slopning av plankorsningar i Mora
Ny bomanläggning på plankorsning 41177, eventuellt slopning av plankorsning 41178.
Ev Ombyggnad av simhall i Orsa
Avser ev ombyggnad av simhall byte av ventilation och reningsverk.
Rivning av skola i Borlänge
Rivning av skola.
Ombyggnad av förskola i Rättvik
Planer finns för ändrad användning av källarvåning på förskolan till annan verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändring av ventilation. Man skall flytta ventilationsaggregatet från vindsvåning till markplan.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Rättvik
Ny bomanläggning för GCM-väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).