Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Vänersborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av simhall för träning/tävling, samt simning för allmänheten. Utredningar krävs för att se om den ska byggas vid befintlig simhall (Hallevibadet) eller på en centralare placering i Vänersborg.
Ombyggnad av driftplats i Vänersborg
Ett tredje spår anläggs på ön Sanden, 2 nya plattformar (1 på Sanden och 1 söder om dagens stationshus) ca 170 m långa och 6,5 m breda. Uppgradering till datoriserat ställverk. Breddning av gångbro över hamnkanalen.
Ny- eller ombyggnad av Regionens hus i Vänersborg
Planer finns för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Nya Regionens hus ska placeras centralt i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske under 2025–2026. Drygt 500 medarbetare från tolv verksamheter på sju adresser samlas i det nya huset i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. De verksamheter som berörs i Vänersborg är regionstyrelsen, koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik. I Uddevalla berörs även Koncernkontoret. Det kan bli aktuellt med en befintlig byggnad som anpassas efter VGR:s krav eller nybyggda lokaler.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Avser utbyggnad av industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark
Nybyggnad av flerbostadshus med inriktning på äldreboende i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med inriktning på äldreboende ca 45-50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus med inriktning på trygghetsboende i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med i inriktning på trygghetsboende och vanliga hyresrätter ca 40-60 bostäder
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse med radhus samt ca 20 villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer finns för bostadsbebyggelse i Västra Nabbensberg i Vänersborg. Mark måste saneras innan detta kan bli möjligt. Detta projekt avser bostadsbebyggelse av ca. 200 bostäder i olika former. Sanering finns på projektid: 2087047.
Nybyggnad av industriområde på Grunnebo i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ny cirkulationsplats i Vänersborg
Nybyggnad av cirkulationsplats.
Anläggande av gång- och cykelbana i Vänersborg
Nybyggnad av gång-och cykelväg.
Nybyggnad av villor i Vänersborg
Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av bostadstomter i Vänersborg
Detaljplanen syftar till att skapa sjö- och naturnära bostadstomter och öka attraktiviteten för boende.
Ny vägport/planskild korsning vid Skaven
Rivning av plankorsning Skavenvägen samt byggnation av en ny planskildhet i form av en vägport för bilister, gångtrafikanter och cyklister vid Öxnered. Vägport under järnväg, slopningsåtgärder samt stängsling.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Granåsvägen mellan Stationsvägen och Kyrkan.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Restadvägen mellan Brinkvägen och Olle Niclas väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).