Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Svanesund Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Markanvisningsområdet består totalt av 150 000 kvm som delas in i tre delområden. Exploatören kan välja att komma in med anbud på hela markanvisningsområdet eller del av markanvisningsområdet. Markanvisningsområdet ingår i ett antaget planprogram för Dalby som föreslår att området via nya detaljplaner utvecklas för bostäder. Planprogrammet föreslår att ca 180-230 bostäder kan rymmas i markanvisningsområdet.
Nybyggnad av bostäder i Varekil, Orust
Detaljplanen prövar lämpligheten att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseformer, villor, hyresrätter, bostadsrätter samt seniorboende, på fastigheten Varekil 1:19. Även intilliggande fastighet Varekil 1:172 berörs.
Nybyggnad av småhus, rad/kedjehus och flerbostadshus i Henån
Projektet avser nybyggnad av 45-50 småhus, ca 10 bostadsrätter i rad/kedjehus, 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av konferenscentrum på Orust, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av konferenscentrum.
Nybyggnad av bostäder i Orust
Avser nybyggnad av maximalt 90 nya bostäder uppförs inom planområdet. Ytterligare innehåller detaljplanen nya parkeringsplatser och en ny vägbro som förbinder Väg 160 med Kaprifolvägen.
Nybyggnad av kustnära bostäder på Orust
Planer finns för kustnära bostäder i Hälleviksstrand på Orust.
Ny överföringsledning på Orust, etapp 2 m fl
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman. Etapp 1 objektnummer 2228056.
Ny- och ombyggnader i Henåns centrum
Detaljplanearbetet kommer delas upp i två etapper. Etapp 1 Detaljplan för Henån Centrum Södra sträcker sig från Röravägen och söderut mot Cirkle K. Etapp 2 Detaljplan Henån Centrum Norra sträcker sig från Röravägen och norrut till Sjöbodkullen.
Nybyggnad av hotellbebyggelse på Orust
Projektet avser markanvisningsområde som består av den 4500 kvm stora fastigheten Lavön 2:90. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter en största byggnadsarea om 1700 kvm för hotell, vandrarhem och utbildning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter i trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter.
Nybyggnad av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt på Orust
Projektet avser eventuellt nybyggnad av trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av friliggande villor, parhus, flerbostadshus, radhus eller kedjehus. Området för markanvisning är 12782 kvm stort.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. Detaljplanen möjliggör bostäder i form av enfamiljshus, bostadsrätter eller hyresrätter.
Nybyggnad av hotell och konferensgård i Mollösund
Projektet avser nybyggnad av hotell och konferensgård.
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser att detaljplanen prövar möjligheten till att skapa byggrätt för bostäder ca 16-20 lägenheter med bostadsrätt.
Ny VA-ledning på Orust
Projektet avser ny VA-ledning (sjöledning).
Nybyggnad av förskola på Orust
Projektet avser nybyggnad av förskola.
VA-utbyggnad på Orust
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
Nybyggnad av kontor mm i Orust
Planer finns på nybyggnad av kontor mm.
Ny överföringsledning på Orust, etapp 1
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman. Första etappen startar norr om väg 745 vid Huseby och slutar i höjd med Månsemyr avfallsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).