Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av havsbaserad vindkraftpark utanför Kungälvs- och Öckerö kommuner
Planer finns för nybyggnation av havsbaserad vindkraftpark i norra Kattegatt i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och Öckerö kommuner. 50 vindkraftverk med totalhöjd upp till 320 m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
På platsen har tidigare en skola legat, den är idag riven och man har planer att på marken bygga bostäder.
Ny- eller ombyggnad för bostäder på Öckerö
Planer finns att på fastigheten Hälsö skola etablera bostäder. Byggnadens nuvarande utformning innebär en adekvat bedömning av huruvida den är bevarandevärd och i vilken utsträckning en ny eller ändrad utformning skulle kunna godkännas för bygglov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Nybyggnad gällande flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar.
Nybyggnad av parhus på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 4-8 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av cafeteria i Öckerö
Rivning samt nybyggnad gällande cafe.
Utbyggnation av VA och gata på Öckerö
Projektet avser utbyggnation av VA och gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).