Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Projektet avser ny bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng.
Nybyggnad av vindkraftverk i Munkedal
Projektet avser 14 verk, 3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus och ca 2000 kvm verksamhetslokaler.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Munkedal
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ett nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hällevadsholm
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadhus.
Nybyggnad av gc-väg på Tungenäs
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av camplingplats i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av campingplats med stugor, centrumhus, villavagnar mm.
Exploatering av bostadsområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande bostadsområde.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 1-4 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till tomter.
Nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad i Munkedal
Projektet avser nya bryggor och tillgänglighetsanpassning av bad.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Munkedal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gång-och cykelväg.
Nybyggnad av GC-väg i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Ny bro i Munkedal
Projektet avser bro över gamla E6 vid Munkedalsskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).