Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Mariestad
Avser nybyggnad av batterifabrik i Mariestad. Fabriken är tänkt att anläggas i Korstorp, i den östra delen av Mariestads tätort intill E20, på 142 hektar industrimark. Battericellerna kommer monteras ihop till kompletta batterier för lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner i Skövde och på andra Volvoanläggningar i Europa.
Nybyggnad av brandstation i Mariestad
Utredningar gällande möjligheterna för att bygga en ny brandstation pågår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Exploatering för nytt industriområde i Mariestad
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler på området Sandbäcken 1:1 m.fl. Planområdet är cirka 83 hektar stort och ligger i centrala Mariestad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 26 i Mariestad
Ca 9,35 km lång gc-väg längs väg 26 och väg 2983, inklusive 2 broarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industri.
Ny vägbro vid Stenbacka
Km 410+991. Bro över järnväg bandel 631 sträckan Kil-Charlottenberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).