Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnationer på Norra hamnen i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av bostäder och kontor. Omfattning är inte beslutat.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i enbostadshus och radhus/kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget inrymmer ca 70-100 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Ny- och påbyggnad av flerbostadshus i Mariedalsområdet, Lysekil
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna att förtäta Mariedalsområdet genom påbyggnad av befintligt flerbostadshus inom Mariedal 3:19, samt genom uppförandet av sex nya bostadshus om 5-7 våningar med bostäder. Här görs även upprustning av befintliga bostadshus och tillgänglighetsanpassning
Nybyggnad av köpcentrum mm i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum mm.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil, etapp 2
Förslaget avser ca 50 bostäder i villor, parhus/radhus, flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Avser nybyggnad av 26-37 st bostäder i form av flerbostadshus och guppbyggda hus. Markyta: ca 14 400 kvm Fastighetsbtkn: Lyse-Berga 3:64, 3:65, 3:66, 3:67 samt del av Lyse-Berga 3:1.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 20-25 lägenheter i radhus/kedjehus på hyresrätt.
Nybyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Brastad, Lysekil
Planer finns för nybyggnad av ca 30 nya trygghetsbostäder i centrala Brastad. Det nya huset avses länkas samman med Stångenäshemmet och de befintliga trygghetslägenheterna vid Bagarvägen.
Nybyggnad av småhus, kedjehus och radhus i Skalhamn
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av ca 15 enplanshus.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser uppförande av 15 bostäder samt anläggande av gata genom området.
Nybyggnad av friskvårdsanläggning på Skaftö
Projektet avser nybyggnad av spa, hotell, restaurang, parkeringsplats, ca 8400 kvm totalt.
Anläggande av dykdalber vid Finnsbo Färjeläge
Omfattar två dykdalber (dykdalb 3 och dykdalb 4) i vatten och två pålade pollare i land.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser nybyggnad 8 bostadshus.
Nybyggnad av kaj i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av kaj.
Rivning och nybyggnad av ekonomi- och personalbyggnad i Lysekil
Projeket avser nybyggnad av ekonomi- och personalbyggnad samt rivning befintlig.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Projektet avser utveckling av fastighet för fem friliggande småhus.
Nybyggnad av skatepark i Brastad, Lysekils kommun
Avser anläggande av ny skatepark i Brastad, Lysekils kommun.
Anläggande av två dagvattendammar i Lysekil
Avser nybyggnad av två nya dammar för fördröjning av dagvatten inom området för avfallsanläggningen. Anläggande av brunnar, oljeavskiljare och dagvattenledningar till och från dammarna.
Nybyggnad av maskinhall i Lysekil
Projektet avser uppförande av ett garage/maskinhall.
Nybyggnad av GC-väg i Lyskekil
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).