Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sluss vid Trollhätte kanal i Lilla Edet
Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av både lera, morän och berg. Förstärkning av befintlig sluss. Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borrning i lera, morän och berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg. Slussteknik och slussportar. Byggnader. Grundläggningsdjup ca 16 m, över 50 000 m3 schakt i sluss, ca 15 000 m3 betong i slusskonstruktion. Triangelsluss.
Nybyggnad av högstadieskola i Lödöse, Lilla Edet
Planer finns för nybyggnad av en högstadieskola i Lödöse, Lilla Edet.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Edet
Planer finns för uppförande av ca 30 bostäder i form av lägenheter upplåtna med bostadsrätt.
Nybyggnad av 0-6 skola i Lödöse
Avser nybyggnad av skola 0-6.
Exploateringsarbete inför nytt bostadsområde i Lödöse
Avser anläggande av gator, va- och elledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Lödöse
Avser nybyggnad av bostäder på området. Antal bostäder ovisst.
Nybyggnad av radhus i Lödöse
Avser nybyggnad av bostäder på området. Antal bostäder ovisst.
Nybyggnad av radhus i Lilla Edet
Planer finns för nybyggnad av radhus norr om centrala Lilla Edet i anslutning till Smörkullen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Lödöse
Avser nybyggnad av 7st enbostadshus på området.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).