Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser ny stadsdel med ca 2000 lägenheter i blandad bebyggelse samt nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder, allmän plats mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 1000-2000 bostäder, allmän plats, park, gata mm.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 350 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Gc-väg. Ny vägförbindelse mellan väg 168 och väg 574, med en ny trafikplats vid anslutningen till E6 och en planskild passage av Bohusbanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2-3
Projektet avser nybyggnad av ca 250 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av enbostadshus i Diseröd
Projektet avser nybyggnad av 220-240 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Kungälv
Projektet avser rivning av livsmedelsbutik och nybyggnad av 170-200 hyres- och bostadsrättslägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 100-200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av simhall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av en simhall.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 80-100 lägenheter i flerbostadshus och centrumverksamheter (ca 3000 kvm BTA).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter i flerbostadshus som byggs ihop med en stor uppvärmd vinterträdgård om 1600 kvm med en öppningsbar del.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser ca 25 villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus och parhus i Kareby, Kungälv
Planer finns för uppförande av 16 bostäder om 2 plan i radhus- och parhusform.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 108-144 barn.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper.
Nybyggnad av varuhus i Kungälv
Biltema har visat intresse för att etablera ett nytt flaggskeppsvaruhus i Kungälv. Det aktuella området är beläget intill Kungälvs sjukhus, längs med E6:an. Byggnaden blir ca 8600 kvm handel och därtill parkering.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 126-168 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter med bostadsrätt i radhus och parhus.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2:4
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid skola.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 6
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av reservoar ledning till Munkegärde
Ny reservoar ledning till Mungegärde.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Avser nya vatten och avloppsledningar till området Tega-Harestad.
Nybyggnad av vattenreservoar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad.
Ny kaj och bryggkonstruktioner vid Norde älv, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kaj mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas eventuellt under hösten 2023. Etapp 2 id nr- 2240704.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nybyggnad av industrihall i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och plank.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Kungälv
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad GC-bro i Kungälv
Projeket avser nybyggnad av GC-bro.
Nybyggnad av öveföringsledning i Kungälv, Delsträcka C
Projektet avser nya vatten och avloppsledningar från Tvibotten till Mimers hus i Kungälv.
Förtätning av bostäder i Kungälv
Projektet avser förtätning av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse. Byggstart tidigast 2026.
Nybyggnad av SOL-boende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i SOL-boende.
Villatomter i Kungälv
Projektet avser ca 300 villatomter som är till försäljning.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser mark för handel och verksamheter som är till försäljning.
Nybygnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad dagvattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av dagvattenledning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Nybyggnad av överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Överföringsledning Kungälvs Sjukhus – Truckgatan är en del i VA förnyelsen. Pumpstationen längs sträckan är i dåligt skick och behöver renoveras. Pumpstationen på Bultgatan skall vändas och pumpa åt andra hållet längs Bultgatan istället för mot E6 som den gör idag. Ledningarna skall bytas ut i sin helhet med de befintliga ledningarna i drift under hela entreprenaden.…
VA-utbyggnad i Kungälv
Planerat projekt som kan starta kring 2028-2030 som tidigast.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Kan bli indelat i flera delar.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Utbyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av park med damm inom Kongahällaområdet i Kungälv
Avser nybyggnad av park med en damm kvarteret vassen inom Kongahällaområdet i Kungälv.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur och berör VA, gator, el/opto, fjärrvärme samt utformning av torgytor, dagvattendammar och annan gestaltning för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall.
Ny bussterminal mm i Kungälv
Projektet avser att utföra en bussterminal med avseende i första hand på antal angöringar för bussar ut-/infart. Det ska även projektera en renings-/fördröjningsdamm som ska ta hand om ytvattnet från bussterminalen och närmast liggande ytor.
Nya vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar under Göta Älv. Planerad ledning ska leverera vatten till Ale kommun.
Ny lekplats i Kungälv
Projektet avser ny lekplats.
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Ny näridrottsplats i Kungälv
Projektet avser ny näridrottsplats.
Ny spontanidrottsplats i Kungälv
Projektet avser ny spontanidrottsplats.
Nytt reservkraftverk till äldreboende i Kode, Kungälvs kommun
Avser nytt reservkraftverk till Solhaga äldreboende i Kode. Entreprenaden omfattar projektering, dimensionering, installation och drifttagning av reservkraftverk. Samt, målning, håltagning och tätning/brandtätning, larmhantering och bullerdämpning ska ingå i entreprenaden.
Motionsspår i Kungälv
Projektet avser motionsspår.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).