Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Herrljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Herrljunga
Planens syfte är att medge byggnation av bostäder i form av villor, radhus, kedjehus samt mindre flerbostadshus i två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Herrljunga
Planer finns för nybyggnation av mellan 30-50 bostäder beroende på storlek och upplåtelseform.
Nybyggnad av förskola i Herrljunga
Syftet är att pröva möjligheten till ny bebyggelse i form av förskola på fastigheten Herrljunga 2:2 samt del av Herrljunga 2:154.
Nybyggnad av trygghetsboende i Herrljunga
Planer finns för nybyggnation av trygghetsboende med 22 lägenheter på ett litet grönområde mellan Västergårdsgatan och Torggatan.
Nybyggnad av radhus i Horsby, Herrljunga
Planer finns för nybyggnad av 25 bostäder i form av radhus längs med Björkvägen i Horsby, Herrljunga.
Nybyggnad av radhus/lägenheter i Herrljunga, etapp 2
Avser nybyggnad av bostäder i form av radhus och lägenheter med egen trädgård. Det nya kvarteret ligger centralt i Herrljunga. Kvarteret kommer byggas ut etappvis. Detta projekt avser etapp 2. Ej fastställt antal bostäder. Etapp 1 finns på projektid: 2115424.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp1
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp 2
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Herrljunga, etapp 3
Avser nybyggnad av 64 lägenheter men hur många lägenheter det blir i varje etapp är ännu inte bestämt.
Utbyggnad av industri i Herrljunga
Pipelife Sverige AB i Ljung har behov av att utöka sin befintliga industri till angränsande fastigheter. Syftet med detaljplanen är att planlägga delar av fastigheterna Ljung 3:27, Ljung 3:3, Ljung 1:17, Ljung 1:205, Ljung 1:206, Ljung 3:14 och Ljung 21:1 för industriändamål.
Nybyggnad av bostäder i Herrljunga
Planer finns för nybyggnad av bostäder ovanpå samt intill biblioteket i Herrljunga.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).