Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av hyresrätter i Falköping
Nybyggnad av cirka 24 hyresrätter. Byggstart först under 2023.
Nybyggnad av bostäder i Falköping, Etapp 2B
Falköpings kommun söker nu exploatörer för den tänkta byggnationen som ska uppföras som hyresrättslägenheter i flerbostadshus med en minsta lokalyta för centrumverksamhet i markplan om minst 400 m2 per kvarter alternativt minst 800 m2 i ett kvarter om intresseanmälan omfattar båda kvarteren. Lokalytorna kan exempelvis nyttjas för livsmedelsbutik och närservice i form av frisör, café/bistro, gym och restaurang. Avser Kvarteret Kulingen och Kvarteret Stormen.
Nybyggnad av bostäder i Östertull, Falköping
Planer finns för uppförande av bostäder på tomten där Willys låg. Den befintliga fastigheten rivs och ersätts med bostäder i 6-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål i ett centrumnära läge. Bebyggelsen ska kunna uppföras i varierade former och anpassas utifrån kulturmiljön i området avseende placering, utformning och utbredning för att inte påtagligt skada stadsdelens kulturmiljövärde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. I västra delen föreslås en högsta nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar cirka 2 våningar. I östra delen föreslås en högsta en nockhöjd om 16 meter, vilket ungefär motsvarar 4 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas. Fåraberget ligger i stadens nordöstra del och avgränsas av Skövde- och Skaravägen. I stadsdelen finns en ny detaljplan som medger utveckling av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse. Mitt i området ligger Fårabergets kulle som är ett trivsamt naturområde. Den nya bebyggelsen planeras att omgärda naturområdet. Bostadsområdet ingår i ett planprogram.
Nybyggnad av överlämningsbangård Majarp , Falköpings kommun
Avser nybyggnad av en överlämningsbangård Majarp, Falköpings kommun.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Falköping
Förhandsbesked nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av affärshus i Falköping
Nybyggnad av affärslokal med möjlighet till friskvård (etapp 3).
Nybyggnad av lager i Falköping
Tillbyggnad av servicehall samt nybyggnad lager.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).