Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder med upp mot 200 bostäder fördelade på flerbostadshus i fyra till fem våningar samt radhus. Området utgörs idag i huvudsak utgörs av kuperad skogsmark inom Stadsskogen 2:122 och 2:123.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Exploateringsarbeten för nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser anläggande av vägar och va-ledningar. På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 150-200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 150-200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Totalt planeras det för 150-200 lägenheter på Rådstugan.
Nybyggnad av bostäder, centrum och utveckling av allmänna ytor i Sollebrunn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av bostäder, centrum och allmänna ytor i anslutning till Torget i västra delen av centrala Sollebrunn. Detaljplanen ska möjliggöra att kommunen tar över huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken inom planområdet.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Syftet med projektet är att möjliggöra utveckling av de östra delarna av Stockslycke i anslutning till Arkitektvägen genom nya flerbostadshus, radhus och utveckling av parken. Planområdet ligger i de östra delarna av Stockslycke och innefattar fastigheterna Stadsingenjören 1, Stadsfogden 1, del av Ängabo 2:3 och Stadsarkitekten 8.
Ny vägport under Västra Stambanan i Alingsås
2 körfält samt 1 gång- och cykelväg Borgen-Sävelund. Finansieras av Alingsås kommun. Gc-väg längs Borgens gata ingår.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
På området Stadskogen 1 planeras det för nybyggnad av ca 100 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus samt skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Omfattar fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 och delar av fastigheterna Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 i Alingsås
Ny gc-väg längs väg 180 mellan Vikarydsvägen-Simmenäsvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av ett flerbostadshus. Antal lägenheter är i dagsläget oklart.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Nybyggnad av kontorshus samt rivning.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Borgens gata i Alingsås
Erosionsskydd skall anläggas i Säveån längst Borgens Gata. Delprojekt för Borgens gata.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Anläggande av erosionsskydd längs Säveån/Nolhaga alé i Alingsås
Planer finns för att anläggande av erosionsskydd längs med Nolhaga Alé.
Nybyggnad av servicebyggnad i Alingsås
Anläggande av camping och nybyggnad av servicehus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).