Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Hallstahammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Hallstahammar
Projektet avsåg tidigare ombyggnation av Ädelstenen äldreboende, det är nu beslutat om en nybyggnad på annan placering istället. Lokaliseringsutredningen pekade ut Herrevadsvägen i Kolbäck som ett av de bästa alternativen. För att det ska vara möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på platsen krävs det att marken prövas genom detaljplaneläggning
Nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planuppdrag för att pröva lämplighet för bostäder i form av flerbostadshus samt kedjehus och radhus
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten för flerbostadshus med eventuella centrumfunktioner i bottenplan samt tillhörande friytor och gator.
Ny förskola samt nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder samt förskola.
Nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt radhus.
Nya bostäder i Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av pulverfabrik i Hallstahammar
Den nya pulverfabriken beräknas bli en ca 110 m bred och 185 m lång rektan- gulär byggnad.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Hallstahammars kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnad av ca 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av småhus i Hallstahammars kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för småhusbebyggelse.
Nybyggnad av pumptrack, Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av pumptrack.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.