Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Vännäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Flerbostadshus med tillhörande gårdshus/förråd samt yta för parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Vännäs
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Ca 20 småhus-tomter.
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av infrastruktur i Vännäsby
Avser utbyggnad av infrastruktur.
Nybyggnad av pendlarparkering i Vännäsby
Avser nybyggnad av pendlarparkering.
Nybyggnad av pendlarparkering i Vännäs
Avser nybyggnad av pendlarparkering.
Nybyggnad av vändplan i Vännäs
Avser nybyggnad av vändplan.
Nybyggnad av gc-väg i Vännäs
Avser nybyggnad av gc-väg, Olofsborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).