Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas i Storuman
Avser nybyggnation produktionsanläggning för vätgas där energi levereras från vindkraftverk. Avvaktar pilotprojekt (2191360) och länkat till vindkraftspark (2191333).
Ny vindkraftspark i Storuman
Avser ny vindkraftspark med planer för max 167 vindkraftsturbinder samt tillhörande vägförbindelser. Vindkraftverken planeras för en totalhöjd på 300 m. Länkade projekt (2191360) och (2182849).
Nybyggnad av vindkraftpark i Pauträsk
Avser Norrbäck och Pauträsk vindkraftspark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av bostadsområde i Storuman
Exploateringar med fritidsbebyggelse i anslutning till befintligt fritidshusområde. Cirka ytterligare 40-50 tomter ryms inom planområdet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Hemavan
Nybyggnad av Coop butik i Hemavan. Björkfors 1:1447
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m. Aktivitetscenter, 1637216
Nybyggnad av förskola i Hemavan
Förslag till ändring av detaljplan. Planändringens syfte är att möjliggöra en något större byggrätt inom ett begränsat geografiskt område avseende en framtida placering av en ny förskola.
Nya fritidshus i Storuman
Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av cirka 15 bostäder.
Nybyggnad av exploateringsområde, väg/gata och elledning i Storuman
Avser exploatering av infrastruktur för 14 tomter för nybyggnad av villaområde, innefattar Vallnäs 1:3 och Vallnäs 1:8.
Nybyggnad av villaområde i Storuman
Avser 14 tomter för nybyggnad av villaområde (permanent boende), innefattar Vallnäs 1:3 och Vallnäs 1:8. Beställare=Markägare
Nybyggnad av hotell och fritidshus i Storuman
Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse, mindre hotell samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Nytt fritidshusområde med infrastruktur i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av fritidshusbebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Nybyggnad av produktionsanläggning för vätgas i Storuman
Avser nybyggnation av ett pilotprojekt för en produktionsanläggning av vätgas, där energin för vätgasproduktionen ska levereras från vindkraft. Länkade projetkt (2182849) och (2191333)..
Nybyggnad av flerbostadshus i Hemavan
Nybyggnad av flerbostadshus. 16 lägenheter (2 rok ).
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman
Avser nybyggnad av flerbostadshus, suterränghus. Planeras att byggas i miljöcertifiering Breeam guld. Stomme och grund byggs i koljernteknik (gjort av återvunnet glas). Byggstart= Markstart
Nybyggnad av bostäder i Storuman
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, ändrade planbestämmelser inom befintlig bebyggelse samt tillhörande infrastruktur, VA och dagvattenhantering.
Nybyggnad av infrastruktur för handelsområde i Storuman
Infrastruktur för nytt handelsområde. Innefattar markarbete, vatten- och avloppsledningar, bredband, ytvatten, dränering samt ev påfarter/anslutningar.
Nybyggnad av publik snabbladdstation längs väg E12 mellan Storuman-Ankarsund
Laddstationen ska placeras mellan Storumans jaktskyttebanor och Ankarsunds fiske och friluftscamping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).