Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Robertsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå-Robertsfors
6 st järnvägsbroar/plattramsbroar i södra delen av Robertsfors. Betongarbeten, markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan vid Dalkarlsån och Robertsfors
Landskapsbro och stationsbyggnad i Robertsfors.
Nybyggnad av broar samt ombyggnad av E4 vid Robertsfors-Ytterbyn
5 broar samt ombyggnad av E4:an. Gumboda/Ånäset.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan
Ca 850 m lång landskapsbro från Rickleån till centrala Robertsfors.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdboende i Robertsfors
Planer för ett eller flera flerbostadshus samt för vård med tillhörande parkeringar.
Nybyggnad av vägbroar längs Norrbotniabanan i södra delarna av Robertsfors
2 st vägbroar som en del av framtida viltpassager. Betongarbeten, markarbeten och tillfälliga åtgärder. Ekodukt över järnväg.
Nytt avloppsreningsverk i Robertsfors
Nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort.
Nybyggnad av resecentrum i Robertsfors
I Robertsfors centrum planeras ett resecentrum i anslutning till Norrbotniabanan. Det nya resecentrumet kommer att utgöra både tågstation och busstation, men visionen är att det även ska vara en plats för både kommunala verksamheter, föreningar och övriga verksamheter. Denna upphandling avser utredning av Norrbotniabanans nyttoeffekter.
Nybyggnad av broar längs Norrbotniabanan i norra delarna av Robertsfors
2 st järnvägsbroar och 1 st vägbro i funktion av en viltpassage. Betongarbeten, markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder.
Exploatering inför nybyggnad av radhus, kedjehus, parhus i Robertsfors
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ca 30 nya bostadsfastigheter, på området Prästberget i Bygdeå tätort.
Nybyggnad av personallokal i Robertsfors
Avser nybyggnad av personal- och driftsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).