Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lycksele
Avser 24 st vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Avser 9 st vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för bostäder. Planområdet ligger på Södermalm intill Timmervägen.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 6 st vindkraftverk. Effekt 8 MW.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lycksele
Nybyggnad av livsmedelsbutik med tillhörande butikslokal
Nybyggnad av kontorshus i Lycksele
Nybyggnad av kontorshus.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätter och öka byggnadshöjder för handel och kontor, såväl som bostäder.
Nybyggnad av industrilokaler i Lycksele
Ny detaljplan avser att utöka byggrätter samt skapa planmässiga förutsättningar för industri och verksamhet.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Det övergripande syftet med ny detaljplan är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Furuviks verksamhetsområdet i sydöstra Lycksele och att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet. Planen syftar till att, utöver industriändamål, även möjliggöra verksamheter i bredare bemärkelse samt i avgränsade delar möjliggöra restaurangverksamhet och idrottsverksamhet.
Förläggning av 170 kV markkabel i Vargträsk, Lycksele
Avser en 170 kV markkabel från Vargträsk vindkraftpark till Fäbodberget vindkraftpark i Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län. Den kommer att utföras som markkabel och vara cirka 4,5 kilometer lång. Ledningen sträcker sig från en ny station i Vargträsk vindkraftpark och följer tänkt koncessionslinje genom obruten skogsmark.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).