Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Kil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Kil
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av två punkthus med 8 våningar och ca 80 lägenheter eller flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Fagerås
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, Fagerås Kil.
Nybyggnad av bostäder Kil
Avser tomter för enbostadshus och/eller parhus eller kedjehus, Vikstad 3:107, 3:108, 3:109 och 3:110. Området är detaljplanelagt med möjlighet att uppföra parhus, kedjehus eller enbostadshus. VA-anslutningar, el och fiber finns draget till tomtgräns.
Framtagande av industrimark i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål.
Utbyte av vägbro vid Högboda station
Avser utförande av ny vägbro över järnväg vid Högboda station, inkl anslutande vägdelar. Km 366+270. Bandel 631 sträckan Kil-Charlottenberg.
Anläggande av gc-vägar på Fryksta udde, Kil
Planer för anläggande av gång- och cykelvägar inom Kils kommun.
Anläggande av park på Fryksta udde, Kil
Planer finns att anlägga en park vid Fryksta udde i Kil.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).