Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Västra Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av bostadsrätter i Knivsta
Byggnaden som beräknas ha en total BOA på ca 6000 kvadratmeter får mellan 8 till 14 våningar.
Nybyggnad av vårdcentrum i Västra Knivsta
I Ängby entré föreslås det att Region Uppsalas nya vårdcentrum ska placeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av småhus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
LIlla Vrå har en yta på 11,4 hektar 300-500 bostäder planeras 2030-2040.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
LIlla Vrå har en yta på 11,4 hektar 300-500 bostäder planeras 2030-2040.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Hälleborg har en yta på 11,6 hektar. 1100-1300 bostäder planeras 2025-2035. Här kan även en central nod planeras.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Alsike station har en yta på 11,9 hektar, 500-600 bostäder planeras 2023-2040.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Yta 10,1 hektar 1000-1200 bostäder planeras 2035-2055.
Nybyggnad av bostäder och skola i Alsike, Knivsta
Tegelhagen kan få en intressant bebyggelsestruktur med gröna inslag samt en stor skoltomt i söderläge. Yta 15 hektar 300-500 bostäder planeras 2035-2055.
Nybyggnad av bostäder i Alsike, Knivsta
Yta 11.2 hektar 900-1000 bostäder planeras 2030-2042. Planering samt utbyggnad kan rimligen vänta till efter 2030.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Nydal norra, Knivsta
9,3 hektar 400-500 bostäder, större inslag av kontor.
Nybyggnad av bostäder och kontor i Oleda, Knivsta
6,4 hektar 200-300 bostäder planeras 2040-2050.
Nybyggnad av bostäder i Nydal södra, Knivsta
6,5 hektar 200-300 bostäder planeras efter 2035.
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Nybyggnad av projekt med 26 radhus, 3 lägenheter och 3 lokaler i anslutning till Dammparken och befintliga radhusområden.
Nybyggnad av bostäder i Västra Knivsta
Knivsta-Tarv 3:18-20, 5:1 och Ängby 2:7
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Nybyggnad av industri, lager, restaurang, hantverk, kontor samt handel i Norra Ar, Knivsta
Ansökan om avstyckning är inlämnad och den nya fastigheten beräknas bli tillgänglig inom ca ett år.
Nybyggnad av trafikplats längs E4 vid Bergsbrunna/Knivsta
Ny trafikplats på E4 mellan trafikplats 184 Brunnby i Knivsta kommun och avfart 186 vid Danmark i Uppsala kommun.
Nybyggnad av järnvägsspår i Knivsta
För 750 meters tåg. Förstärkningsarbete vid Trunsta Mosse.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Ny avloppsledning i Knivsta
Överföringsledningen kommer att förläggas mellan Knivsta reningsverk och en lämplig plats för anslutning till Sigtunatunneln i Märsta som ligger inom Sigtuna kommun, och som leder vidare till Käppalaverket på Lidingö. Överföringsledningen beräknas bli omkring 13 km lång. Initialt är det anslutning av huvudsakligen områdena Knivsta och Alsike, men framgent kommer flertalet både nybyggnads- och omvandlingsområden att nyttja överföringsledningen. Fågelvägen är sträckan från Knivsta till påslaget i Märsta ca 12 km.
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Lagga kyrkby
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lagga Kyrkby. Exploatering: 1348287
Nybyggnad av radhus, parhus mm, Knivsta
Totalt ca 3000 m2 Särsta 3:232, del av Särsta 3:1
Nybyggnad av enbostadshus i Alsike
8-12 små bostadshus med ekologisk uppvärmning planeras.
Nybyggnad av parker och gata i Knivsta
Avser anläggande av 2 parker samt en ny gata.
Nybyggnad av grupphus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus Finntorp 1:13,1:4,1:12.
Nybyggnad av industrihus mm i Knivsta
Nybyggnad av industri, bussgarage.
Nybyggnad av mobilitetshubb i Västra Knivsta
I Ängby entré föreslås det att bygga en Mobilitetshubb. En mobilitetshubb kan beskrivas som en plats, eller en byggnad, nära invånarna, som rymmer olika möjligheter för resor och transport.
Ny kretsloppspark i Knivsta
Avser anläggande av ny kretsloppspark i Knivsta.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).