Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Knivsta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Knivsta
Det planeras för en ny stadsdel. Denna kommer att delas upp i olika detaljplaner och etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (113 lgh) samt en komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Knivsta
Nybyggnad av 100 bostadsrätter.
Nya bostäder mm i Knivsta
Utveckling av nya bostäder och samhällsfastigheter
Nybyggnad av förskola i Knivsta
Avser nybyggnad av en förskola med 6-7 avdelningar.
Nybyggnad av kontor, service, hotell och handel i Knivsta
Byggrätter för verksamheter inom kontor, service, hotell och till viss mån handel.
Exploatering inför industriområde i Knivsta
Exploatering av Brunnby 5:1, 11:1, 6:4.
Nybyggnad av LSS-boende i Knivsta
Avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter.
Uppförande av pelletspannanläggning 5 MW i Knivsta
Avser uppförande av 1 st nytillverkad nyckelfärdig Pelletspannanläggning inom Vattenfalls produktionsanläggning i Knivsta. Beställaren kommer innan start av entreprenaden att utföra mark- & anläggningsarbeten avseende bottenplatta och ev komponentfundament av betong för den nya pannanläggningen.
Ombyggnad av trafikplatser i Knivsta
Avser nybyggnad av cirkulationsplatser och ombyggnad gata.
Exploatering för bostäder i Alsike
Exploateringsarbeten för Vrå 1:3
Nybyggnad av radhus i Knivsta
Förhandsbesked för nybyggnad av radhus (17 sammanbyggda enbostadshus), flerbostadshus (4 lgh) och komplementbyggnader.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.