Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
På Kalmarsandsudde är det tänkt att bygga bostadsrätter. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Nybyggnad av förskola, äldreboende och bostäder i Bålsta
På Kalmarsandspark är det tänkt att bygga förskola ev äldreboende och hyresrätter. Rivning av silor sker på separat projekt: 1417501
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse samt en del service och verksamheter i området.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Planer finns för nybyggnad av 200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Bålsta
Nybyggnad med 100 lägenheter
Utbyggnad av industri mm i Håbo
Möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde. Inom tidigare icke planlagd mark möjliggörs för småindustri, kontor, och handel. På grund av rådande markförhållanden och möjliggörande av verksamhetsmark ska planen bland annat säkerställa en god dagvattenhantering Väppeby 7:52, Amerika 1:1, del av Väppeby 7:1 och Väppeby 7:265
Exploatering för nya av bostäder i Håbo
Exploatering för nya av bostäder.
Nya bostäder, förskola mm i Skokloster
80 – 100 småskaliga bostäder i en till två våningar. Bostäderna avser att skapa ett generationsöverskridande samhälle med trygghetsboende, seniorbostäder och konventionella bostäder. Även möjlighet till förskola ska utredas under planarbetet. Strandområdet föreslås öppnas upp för att tillföra nya funktioner, till exempel strandbad med tillhörande service.
Tillbyggnad av affärshus och flerbostadshus i Bålsta, etapp 6
Utveckla köpcentret Bålsta centrum med mer yta för lokaler, samt att pröva möjligheten att förtäta med bostäder, kontor och parkeringshus.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Del av Broby 1:1 ca 80 tomter som kommer säljas styckevis till privatpersoner
Nybyggnad av bostäder i Håbo
Mix av småhus och lägenheter om omkring 50 bostäder.
Nytt bostadsområde i Bålsta
Del av Broby 1:1 ca 80 tomter som kommer säljas styckevis till privatpersoner
Nytt bostadsområde i Bålsta
Del av Broby 1:1 ca 80 tomter som kommer säljas styckevis till privatpersoner
Nybyggnad av bostäder i Skokloster
Nybyggnad av bostäder vid Skoklosters slott, norr om Skoklosters tätort
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad 5000-11000 kvm, samt mur och plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bålsta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark samt mur och plank.
Nybyggnad av bostäder i Yttergran
Ett 20-tal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder samt småbåtshamn mm i Håbo
Förtäta området med bostäder samt möjligheten till att anlägga en pir/brygga med småbåtshamn och service.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Bålsta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar.
Utbyggnad av verksamhetsområde i Bålsta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Håbo
Detaljplanen är att möjliggöra för fristående småhus inom fastigheten Brunnsta 3:44 och del av fastigheten Brunnsta 3:5.
Nybyggnad av idrottshall i Bålsta
Del av Väppeby 7:218. Uppförande av idrottshall vid Gröna Dalen skolan
Nybyggnad av industrihus i Bålsta
Verkstad som är till för service på båtar. Samt anlägga bryggor.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av affärslokaler.
Byte av signalställverk stäckan Bålsta-Västerås
Byte av 8 signalställverk, elektronisk linjeblockering ska införas.
Utbyggnad av Stationsstråket och Bålsta Torg, Bålsta centrum
Entreprenaden omfattar anläggning av Stationsstråket, Bålsta Torg samt renovering/ombyggnad av gångtunnel under Stockholmsvägen.
Nya fotbollsplaner samt omklädningsrum mm i Håbo kommun
Objektet avser servicehus, belysning och naturgräsplaner vid Futurum
Nybyggnad av omklädning och förråd vid Gröna dalen i Håbo kommun
Objektet avser mindre omklädning och förråd vid Gröna dalen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).