Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Hjulstabron i Enköping
För att möjliggöra större lastfartyg i farleden på Mälaren. Nybyggnad av mellanhög bro i nytt läge öster om befintlig bro. Ett körfält i vardera riktningen samt gc-bana.
Omvandling av kvarter i Enköping
Romberga 22:1, 22:4 och 24:1. Totalt är det ca 30.000 kvm BTA bostäder och inslag av lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Det kommer att säljas tomter löpande under en 15 års period. Ca 30 st radhus/år Ca 100 lägenheter/år
Ny vattenförsörjning i Enköping
Enköping kan i framtiden få en del av sitt dricksvatten från Västerås. Då behöver det dras nya ledningar mellan de två kommunerna och byggas ett nytt vattenberedningsverk i Enköping. Huvuduppdrag: Framtagande av systemhandling för den nya dricksvattenförsörjningen. • Optioner som beställaren kan välja att beställa: Option 1: Utföra detaljprojektering fram till färdiga upphandlingsdokument samt medverka som expertstöd fram till färdig bygghandling Option 2: Medverka som stöd till beställaren under entreprenaden fram till driftsättning av den nya dricksvattenförsörjningen och vattenverket samt deltagande vid framtagande av relationshandlingar
Nybyggnad av hotell i Enköping
Nybyggnad av hotell på Stattomten. 100-140 rum.
Nybyggnad av motorbana, forskning och logistikcenter mm i Enköping, etapp 2
I denna etapp kommer det byggas motorbana, logistik, utvecklingscentrum mm. Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas. Projektet hette tidigare Viking Motor Park.
Nybyggnad av lager i Enköping
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av punkthus i Enköping
Bergvreten 1:32 och Gånsta 2:3
Nytt handels- och verksamhetsområde i norra Enköping
Staffan Svensson, Sverige vann arkitekttävlingen. 4 hektar stort område finns kvar att bebygga.
Nybyggnad av radhus i Enköping
50 radhuslägenheter
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Ny byggnad av bostäder
Nybyggnad av bostäder i Enköping
Möjliggöra uppförande av hyresbostäder, antingen bygga på befintlig byggnad med fler våningar alternativt uppföra en helt ny byggnad.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av radhus. 7 olika tomter med 1 huskropp med 5 lägenheter i varje. Ekolsund 1:247, 1:248, 1:249, 1:250, 1:251, 1:252 och 1:253
Utbyte av kontaktledningar sträckan Grillby-Enköping
Utbyte av all kontaktledning mellan Grillby och Enköping på uppspåret. Montage av nya kontaktledningsfundament.
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Ändrad detaljplan prövas i syfte att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus som ett led i förtätningen av stadens centrala delar. Fastigheten används idag som materiallager med mera.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Nybyggnad av 5 st radhus och komplementbyggnader. Ekolsund 1:265, 1:266, 1:274 och 1:275
Nybyggnad av förskola i Enköping, Etapp 2
Äldreboende i etapp 1: 1296262.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Örsundsbro
Åtta radhuslägenheter och två flerbostadshus
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Bygglov för nybyggnad av 4 flerbostadshus Ekolsund 1:255,1:263,1:279,1:289.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Enköping
På fastigheten planeras trygghetsbostäder och bostadsrätter för seniorer inom ramen för konceptet Seniorliv Plus.
Nybyggnad av hyresbostäder i Örsundsbro, Enköping
Bostäder (1ROK, 2ROK, 4ROK), studentbostäder
Nybyggnad av företagspark parkering mm i Enköping, etapp 3
Bårskär 1:1 m.fl 190 hektar mark som skall bebyggas. Projektet hette tidigare Viking Motor Park.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av radhus i Enköping
Nybyggnad av radhus på Ekolsund 1:254, 2 st radhus på Ekolsund 1:257 och 3 st radhus på Ekolsund 1:259.
Nybyggnad av industri, handel el dyl, Enköping
2 industri/handel/lagertomter.
Nybyggnad av pumpstation i Enköping
Enköpings kommun planerar att bygga en ny avloppspumpstation (APS) som ersätter befintlig APS sydöst om Lillkyrka samhälle.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).