Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Vaxholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelshus, bostäder mm i på Kullö, Vaxholm
Framtagande av detaljplan pågår för en del av Vaxön som tidigare bl a haft arbetsnamnet Eriksö torg och varit begränsat till marken väster om infartsvägen. I detta program tas ett större område med och området har fått namnet ”Entrén till Vaxholm, området mellan Eriksö och Blynäs”. Planområdet ligger vid infarten till Vaxön nära Stockholmsvägen huvudsakligen norr om Eriksövägen. Det sträcker sig från Tallarövägen i väster till Blynäsvägen i öster. Marken ägs av Vaxholms stad.
Nybyggnad av lägenheter för särskilt boende på Vaxön
Särskilt boende samt seniorbostäder planeras, minst 120 platser.
Nybyggnad av äldreboende på Vaxön, Vaxholm
Nybyggnad av äldreboende med garage under mark.
Nybyggnad av äldreboende i Vaxholm
Planerat projekt från budget 2024. SÄBO 2.
Nybyggnad av Östersjöns hus i Vaxholm
Studier pågår för en eventuell möjlighet till utveckling av ett centrum för havsmiljöfrågor i stadskärnan.
Nybyggnation av bostäder mm i Vaxholm
Planer för nybyggnation av bostäder i 3 våningar och garage under mark på Domaren 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaxholm
Cirka 60-80 bostäder planeras i fyra flerfamiljshus kring en gemensam bostadsgård, ett äldre förråd
Nybyggnad av hyresrätter i Vaxholm
Nybyggnad av bostäder med garage under mark.
Nybyggnad av skola och förskola på Rindö
Skola för 350 elever innehållande klassrum och matsal. Ca 3500 kvm skola och ca 1000 kvm förskola (6 avdelningar). Kommer att ske efter sanering: 1466138
Nybyggnad av bostäder och verksamheter på Rindö
Marken kommer troligen att säljas vid färdig detaljplan.
Ny 130 kV i Vaxholm
Ny 130 kV Näsvik-Vaxholm. 11km 630mm2 sjökabel.
Nybyggnad av förskola på Vaxön, Vaxholm
Förskola på 6 avdelningar för ca 120 barn.
Ny strandpromenad mm i Vaxholm
Skapa en levande miljö med strandpromenad längs uddens kajer samt ge möjlighet till verksamheter med service och arbetsplatser i den befintliga bebyggelsen
Nybyggnad av va-ledning i Tynningö
Planer finns för utbyggnad av va-ledningar till Tynningö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).