Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
1 000 bostäder, lokaler i bottenvåningar, två förskolor, parker samt ett mobilitetshus med bilparkering och centrumfunktioner.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Totalt i området planeras 1100 bostäder. Bonava bygger ca 450 av dessa i flerbostadshus. Projektet kommer att delas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Nybyggnad av bostäder på fastigheterna Täby Stjärnmotorn 2, Täby Flygkompassen 1 och Täby Höjdmätaren 1.
Nya bostäder i Arninge-Ullna
Fd deponitippen. Ca 5 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för nybyggnad av skola med plats för 720 elever i 4-9 klass. Även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av bostäder mm i Täby
Strömmingen 4, 5, 6 och 7 Totalt i området planeras det för ca 350 - 420 flerbostadshus och stadsradhus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen Attundavägen - Stockholmsvägen, Strömmingen 1-7 m.fl.
Nya bostäder, Täby
Planer finns för nybyggnad av ca 300 bostäder. Marken är industrimark idag.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Områdena bedöms tillsammans inrymma 250-400 bostäder. Fenan 1 och Flygkompassen 1 mfl
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för rivning av befintlig skola på marken och nybyggnad av skola för ca 350 elever i årsklass 2-6.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 6
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 5
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 4
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 3
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 2
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nytt bostadsområde i Täby, etapp 1
Avser totalt ca 400 bostäder, lokaler och handel. Projektet kommer att utföras i flera etapper.
Nybyggnad av vårdboende i Gribbylund
Ca 100 lgh vid Löttingelundsvägen/Gribbylundsvägen.
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Avser nybyggnad av vårdbostäder och hyresrätter samt renovering av befintliga bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Roslags-Näsby
Planer finns för nybyggnation för bostäder.
Nybyggnad av skola i Täby
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
Planer för ca 50 bostäder i 3 huskroppar på 3-6 våningar mot Trefaldighetsvägen och Kabeluddsvägen.
Nybyggnad av skola i Täby
Planer för att ersätta Tibbleskolan och Åvaskolan med en ny skola.
Nybyggnad av skola och förskola i Täby
Nybyggnad av skola med minst 3 våningar och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Täby
En fastighet av industrilokaler och kontor som i huvudsak kommer att utvecklas till bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Avser nybyggnad av 18 kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Skarpäng
Planer finns för nybyggnad av en bebyggelse om ca 160 bostäder och innebär att befintlig industribyggnad rivs och att fastigheten istället möjliggörs för bostäder. Förslaget innehåller en bebyggelse i 2-6 våningar.
Nybyggnad av seniorbostäder i Täby
cirka 30 seniorbostäder
Nybyggnad av kontor i Täby
Avser nybyggnad av kontorslokal/kontorsbyggnad samt rivning av befintligt enfamiljshus samt uthus
Nytt sport- och rekreationsområde i Arninge-Ullna
Avser anläggande av skidbacke på Fd deponitippen samt nytt rekreationsområde med plats för cykling, träning, badplats mm.
Nybyggnad av förskola i Täby
Nybyggnation av förskola, kapacitet för 120 barn. Fastigheterna Näsbypark 73:40-41
Nybyggnad av bostäder, Täby
Trädgårdsmästaren 1 och 2 , Tråget 14 Småskalig bostadsbebyggelse och ändring av vägar
Nybyggnad av radhus i Roslags-Näsby
Nybyggnad av 12 st radhus.
Exploatering av bostadsområde i Täby
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av handelslokaler i Viggbyholm
Privata fastighetsägare.
Nybyggnad av bostäder i Täby, Etapp 4
Totalt i området planeras ca 250 bostäder i flerbostadshus och radhus om 3-6 våningar, ca 8000 kvm verksamhetslokaler fördelade på handel och idrottsverksamhet. Ny tennishall, restaurang och dagligvarubutik. Området ligger söder om E18 vid Viggbyholms trafikplats, Näsby Park.
Nya teknikbyggnader i Täby, etapp 2
Nya teknikbyggnader i Täby kommun
Nybyggnad av omklädningsrum i Täby
Nybyggnation av omklädningsrum på Kryssarvallen
Nybyggnad av stadspark i Täby
En ny stadspark planeras i Täby park. Målet är att den ska bli ett attraktivt utflyktsmål i kommunen och vara en plats för avkoppling, lärande, samvaro, lek och motion.
Nybyggnad av radhus i Täby
Förhandsbesked uppförande av radhus.
Nybyggnad av grupphus i Täby
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus.
Ny gång- och cykelväg i Täby
Avser ny gc-väg längs Frestavägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).