Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stadsdel i Nyköping
En första strukturplan har godkänts av kommunen som pekar ut de strategiska delarna som ska organisera det nya området. Skavsta torg, länken till transportnavet, Skavsta Boulevard, områdets huvudgata och Parken. Den nya fysiska strukturen behöver rymma block som möjliggör klustring av företag i olika skalor och flexibiliteten att utvecklas i olika steg, samt innovativa logistikaffärer.
Nybyggnad av bostadsområde i Oxelösund
Området skall byggas med 9 tvåvåningshus med totalt 82 lgh. Lägenheterna är tänkta att fördelas från ettor till fyror och byggas med träfasader.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
Oxelö 8:53, 8:20, Barken 2.
Utbyggnad av bostadsområde samt vatten och avloppsledningar i Oxelösund
Möjliggöra en utveckling av Aspa fritidshusområde och Aspa gård genom kompletterande och ny bebyggelse för bostadsändamål. En kommande anslutning för kommunalt vatten och avlopp. Inom området föreslås vägar för angöring delvis justeras och klimatsäkras och utrymme för elnätstationer och avfallshantering skapas. En ny angöringsväg möjliggörs söderifrån, via Aspaleden.
Nybyggnad av bostäder i Oxelösund
Omvandlingen av Båt & Motor-området inleds med en planprogram för att klarlägga förutsättningarna i hela området mellan Femöre kanal och Läget. Målet är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt men ändå kustnära läge. Inriktningen för Båt & Motor-området är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med mellan 2 till 4 våningar, lägst närmast Strandvägen, med kajer öppna för allmänheten och möjligen fler broar över Femöre kanal.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av småindustri i Oxelösund
Nybyggnad av småindustri.
Nybyggnad av industrilokaler Oxelösund
Nybyggnad av industrilokaler. Totalt ca 34 000 kvm.
Ny fjärrvärmeledning i Oxelösund
För att binda samma Oxelösund med Nyköping kommer man att anlägga en knappt 12 km lång fjärrvärmeledning DN 400/630. På halva sträckan, i Nyköpings kommun, kommer man dessutom att samförlägga en vattenledning.
Nytt område för båt- och hamnknuten verksamhet i Oxelösund
Område för båt- & hamnknuten verksamhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).