Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 52 till mötesfri landsväg sträckan E20-Örsta
Ca 7,6 km lång sträcka, breddning av befintlig 1+1 väg, delvis nysträckning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Hästen 1-3 och Stoet 1-2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Brandholmen
Avser kvarteren Apologisten, Informatorn och Pedagogen.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Begäran om planbesked för fastigheterna Stenbäret 1 & 3 samt 6,7 & 8 i Idbäcken. Ca 8000 kvm mark.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att bygga ett bostadshus på 20 våningar.
Nytt handelsområde i Stenbro
Mark finns avsedd för handelsområde.
Nytt verksamhetsområde i Nyköping
Arnö företagspark ligger ca 4 km från Nyköpings centrum i direkt anslutning till motorvägsleden Oxelösund-Nyköping med bland annat närhet till djuphamnen i Oxelösund. Vi planerar att bygga ut vägnätet ytterligare för fler tomter. Här har du möjlighet att etablera industri-, logistik- och lagerverksamhet samt fordonsservice. Den totala ytan av området är 100 000 kvm (avstyckningsbara tomter från ca 2 000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping, etapp 2
Etapp 2 omfattar ca 24 lägenheter om 3-4 rok.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Kommande markanvisningar: Under hösten 2021 planerar kommunen att anvisa mark för bostadsbyggnation på fastigheten Bordet 9 i Rosenhill.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Kommande markanvisningar: Under hösten 2021 planerar kommunen att anvisa mark för bostadsbyggnation på fastigheten Kyrkvärden 3 i Stenbro.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av 15 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ett 30-tal lägenheter.
Nybyggnad av villor i Nyköping
Mark avsedd för villor.
Nybyggnad av bostäder i Nyköping
Nybyggnad av 9 villor eller alternativt radhus.
Nybyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.