Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förbigångsspår i Katrineholm
Utbyggnad av två förbigångsspår öster om Katrineholm C, totalt ca 2200 meter. Ca 1 km serviceväg på ömse sidor spåren ingår.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.
Omvandling av område i Katrineholm etapp 1
Det finns förslag om att första ettappen av Triangelkvarteret omfattar Gullvivanparkeringen. Detaljplanens syfte är att bebygga Gullvivanparkeringen med bostäder och tillföra fler gröna ytor i centrala Katrineholm. Parkering kommer att ersättas under marken.
Omvandling av område i Katrineholm etapp 2 mfl
Förslaget till utformningen av nya Triangelkvarteren syftar till att förstärka det befintliga kommersiella stråket och utbudet genom att försiktigt sila in Köpmannagatan i Triangelkvarteren genom befintliga gaturum och portiker. Här skapas nya mindre gårds- och grändrum som lugna mindre oaser där livet kan pågå. Här ges plats för mindre uteserveringar, tillfälliga händelser, pop-ups och festivaler. Det utformas en succesiv övergång från dagens kommers längs Köpmannagatan till service, verksamheter, verkstäder, ateljéer, kontor och bostäder i Triangelkvarteren. Byggnadsstrukturen ska erbjuda utrymme för olika sorts aktiviteter och funktioner som bidrar till en livlig stad – särskilt på bottenvåningar.
Nybyggnad av handelshus i Katrineholm
Avser nybyggnad av handelshus.
Nya bostäder i Katrineholm
Nybyggnad av lägenheter på Norr i Katrineholm. Kvarteren Enen, Videt och Sälgen.
Ny kopplingscentral i Katrineholm
Ny KC Katrineholm, utbyggnad Sköldinge omformarstation, borttagning BL trafo Hallsberg.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Katrineholm
Nybyggnad av Max hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av trygghetsboende i Katrineholm
Nybyggnation av trygghetsboende, förråd, miljöbod samt iordningställande av mark.
Nybyggnad av bostäder i Katrineholm
Möjliggöra för bostäder på fastigheten.
Nybyggnad av industriområde i Katrineholm
Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området.
Nytt exploateringsområde för ny stadsdel i Katrineholm
Exploatering inför ny stadsdel på Norr: 1344584.
Nytt bostadsområde i Katrineholm
Totalt inom planområdet ges möjlighet till ca 100 nya bostäder i form av villor, rad/kedjehus och lägenheter samt en förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).