Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Svalöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 300-400 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Teckomatorp
Projektet avser nybyggnad av ca 150 bostäder i blandad bebyggelse. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter för särskilt boende samt 16 lägenheter för trygghetsboende samt gemensamhetslokal, storkök med matsal/restaurang, administrativa lokaler och markarbete m.m. Avser 1 huskropp i 1- plan .
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av fribyggartomter som omfattar 40-50 bostäder för småhus och radhus.
Nybyggnad av ekoby i Röstånga
Planer finns för nybyggnad av ekoby med ca 40-tal bostäder i någon form av parhus/radhus med växthus m.m.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av va-ledningar samt vatten- och avloppsreningsverk i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av avloppsreningsverk, vattenverk samt spill- och vattenledningar.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av 25-30 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Teckomatorp
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av radhus i Svalöv
Avser nybyggnad av 14 st radhuslägenheter i 5 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svalöv
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 10-tal lägenheter.
Nybyggnad av bageri och företagshotell i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av bageri samt företagshotell.
Exploateringsarbeten för ekoby i Röstånga
Avser anläggande av av vägar och va-ledningar för ekoby.
Nybyggnad av vaktmästeri m.m. i Svalöv
Planer finns för nybyggnad av vaktmästeri som omfattar personallokal, omklädningsrum, kök, varm- och kallgarage, wc m.m.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tågarp
Avser exploateringsarbeten för ca 20-tal bostäder.
Nybyggnad av personallokal i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av vaktmästeri med en yta på 180 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).