Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall i Skurup
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-9 på Västeräng. Skola BTA ca 9 134 Kvm och Sporthall BTA ca 2 842 kvm. Objektet är beläget på fastigheterna Humlan 1-7 i Skurups kommun.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter, Skurup
På området planeras bostäder, boende för äldre, hotell, hästverksamhet m.m.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skurup
Projektet avser nybyggnation av trygghetsboende i Skurup. 1 huskropp som innehåller 58 stycken lägenheter uppdelat på 4 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Abbekås, Skurup
Planer finns för nybyggnad av trygghetsboende med 39 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Byggrätter. Planer finns för nybyggnation av ca 50 lägenheter på Östergård 3 i Skurup. Det blir en långsmal byggnadskropp i 6-7 våningar längs med Föreningsgatan som en förtätning på nuvarande parkeringsyta intill befintlig byggnad
Ny station i Skurup
Ny 50/20kV station Skivarp.
Nybyggnad av radhus, Skurup
Planer finns för nybyggnad av 5 bostäder samt Jordbruksmark invid Skivarpsån, rekreationsstråk längs med Skivarpsån
Nybyggnad av radhus i Skurup
Byggrätter. Avser förtätning av det befintliga radhusområdet med byggnadskroppar i sicksackmönster. 20 enheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus på Mackleanskolans tomt i Skurup. Antal lägenheter är ej bestämt.
Nybyggnad av industrihus i Skurup
Nybyggnad av industribyggnad.
Markområde för verksamhetsområde Ystad
Avser avstyckning av en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2 för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet samt knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.
Nya gång- och cykelvägar vid Bösarp-Abbekås
Två åtgärder; väg 734 Abbekås-Skivarp och väg 755 Torsjö-Skivarp.
Nybyggnad av bostäder Rydsgård, Skurups kommun
Planer för nybyggnation av 15 bostäder.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).