Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Sjöbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, bibliotek och garage i Sjöbo
Planer finns för nybyggnation av ca 50 hyreslägenheter, bibliotek i bottenplan samt et underjordiskt garage på området vid Hotellgatan i Sjöbo som idag används som parkering.
Nybyggnad av bostäder, i Sjöbo
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnad av bostäder på Sveviatomten i Sjöbo.
Möjliggöra ett allomfattande boende, Sjöbo
Planer finns för att Möjliggöra ett allomfattande boende. Men även reglera egenskapsgränser för ledningsområde och mark som inte får bebyggas. Men även också möjliggöra bebyggelse av växthus för boende. Värna och utveckla grönstruktur inom området
Nybyggnad av nya bostadshus, Sjöbo
Planer finns för att möjliggöra för två permanentbostäder.
Exploateringsområde av enbostadshus på Grimstofta, etapp 2
Planer finns för exploatering av enbostadshus.
Exploateringsområde av enbostadshus på Grimstofta, etapp 3
Planer finns för exploatering av enbostadshus.
Exploateringsområde av enbostadshus på Grimstofta, etapp 4
Planer finns för exploatering av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 23 lägenheter i 3 våningar samt tillhörande underjordiskt garage.
Nybyggnad av bostäder vid Ängsgården, Sjöbo
Detaljplanearbetet pågår. Antal lägenheter, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av företagspark i Åsum
Det finns 40 hektar mark finns till försäljning för nybyggnad av företagspark.
Nybyggnad av biogasanläggning, Sjöbo (norr om Röddinge)
Planer finns för att anlägga en biogasanläggning norr om Röddinge.
Nybyggnad av bostadshus, Sjöbo
Planer finns för att kunna utveckla ett mer varierat bostadsutbud intill fastigheterna flishuggen 6 & 7.
Nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av seniorbostäder i Sjöbo.
Nybyggnad av radhus i Sjöbo
Planer finns för nybyggnad av 6-7 stycken radhus .
Nytt exploateringsområde för småindustri i Åsum
Avser nytt exploateringsområde för små industri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).