Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och lokaler i centrala Kristianstad
Planer finns för en ny stadsdel med blandad stadsbebyggelse och lokaler m.m i området Udden i Kristianstad. Totalt omfattas området av ca 115 000 kvm bostäder och totalt 1400 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för ny stadsdel med ca 700 bostäder. Igångsättning tidigast 2025.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostäder på fängelsetomt.
Nybyggnad av högskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av högskola i centrala Kristianstad .
Nybyggnad av bostäder i Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i form av bostadsrätter i Östermalms Park i Kristianstad.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- nybyggnad av två skolor som blir en skola, dvs ett högstadium samt en särskola.
Nybyggnad av verksamheter och förskola i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola p.g.a. dess strategiska läge omgivet av bostäder och natur.
Ny bostadsbebyggelse i Åhus, Kristianstads kommun
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med områdeskomplement inom fastigheten Kollekulla 14 m.fl i Åhus, Kristianstads kommun .
Nybyggnad av bilcenter i Kristianstad
Avser nybyggnation av Porsche Center i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder, f-skola och P-hus m.m i Sommarlustområdet , Kristianstad, etapp 1
Planer finns för bostäder, förskola, omsorgsboende samt ett parkeringshus. Befintlig grönyta/park behålls i huvudsak som stadsdelspark.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Åhus
Planer finns för nybyggnad av bostäder m.m i Åhus. Byggstart kan ske 2023-2024. Nederplan kommer det vara en "handellda" - coop. Ovanför kommer det finnas lägenheter.
Nybyggnad av bostäder m.m i Sommarlustområdet, Kristianstad, etapp 2
Avser nybyggnad med blandad stadsbebyggelse för bostäder, kontor och lokaler för centrumändamål i Kristianstad.
Nybyggnad av bostäder, vård- och centrumändamål i Norra Åsum, Kristianstad
Syftet är främst att etablera bostäder inom fastigheterna samtidigt som det är en central plats i Norra Åsum varpå detaljplanen även medger vård och centrumändamål .
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, BTA 1900-2000 .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns nybyggnation av bostäder i Hammar, Kristianstadskommun .
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av bostäder.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammarslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Nybyggnad av klubbhus i Åhus, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Önnestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus upp till 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Avvaktar bygglov som avser nybyggnation av bostäder.
Nybyggnad av parkeringshus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus för 180-200 bilar.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av gymnasieskola samt ombyggnad av bef. byggnad. Skolan kommer avse naturbruksgymnasium.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av villor, parhus i Önnestad
Avser nybyggnad av villor, parhus.
Nybyggnad av parhus i Färlöv
Projektet avser nybyggnad av parhus i Färlöv, 6 st hus – 12 bostäder sammantaget .
Nybyggnad av pumpstation på Hedentorp, Kristianstad
Igångsättning tidigast 2025. Framtida projekt.
Nybyggnad av parhus i Kristianstad
Planer för nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av pumpstation i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristianstad
Planer finns för att riva samt bygga nytt flerbostadshus i Kristianstad.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av bostäder i Kristianstad
Avser nybyggnad av parhus/kedjehus alternativt 4 st friliggande enbostadshus. Planområdet omfattar ca 7100 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Kristianstad
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för ny förskola i Önnestad, Kristianstads kommun.
Ny skyddsvall i Kristianstad
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen, ca 1400m.
Ny återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av återvinningscentral inom norra delen av Kristianstad.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Nybyggnad av industribyggnad
Nybyggnad av återvinningscentral i Kristianstad
Planer finns för nybyggnation av en återvinningscentral.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad med moduler på Norretull anpassad grundskola by 200 och omfattar leverans, montage, hyra, demontering och retur av moduler. Avtalstid är 36 mån.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Rivning av klubbhus, restaurang, storkök samt nybyggnad av klubbhus, restaurang och storkök.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.
Nybyggnad av industrihus i Kristianstad
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).