Alla planerade nybyggnationer där konsult inte är upphandlad i Hörby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och allmän platsmark i Hörby
Bostadsbebyggelse om ungefär 100 bostäder samt allmän platsmark för gata och natur .
Nybyggnad av särskilt boende i Hörby
Avser nybyggnad av särskilt boende av äldreboende i Hörby.
Nybyggnad av brandstation i Hörby
Planer finns för nybyggnad av brandstation i Hörby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Förnyelse av överföringsledning i Hörby
Planer finns för förnyelse av överföringsledning i Ludvigsborg.
Ny faunapassage längs E22 mellan Hörby Norra-Linderöd
Komplettering av viltstängsel, uthopp, ny planskild faunapassage/bro över E22.
Utbyggnad av industriområde i Hörby
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny industrimark.
Nybyggnad av marklägenheter/radhus, i Hörby
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga de tre markytorna som utgör planområdet med bostäder i form av marklägenheter/radhus. Syftet är också att i stor utsträckning bevara de befintliga träden genom att dessa fortsatt planläggs som parkmark. Planområdet är beläget i västra delen av Hörby tätort. Det är uppdelat i tre delområdet. Ett invid Svanvägen, ett vid Måsvägen och ett vid Boställsvägen.
Ny gång- och cykelväg längs väg 13 mellan Kulleröd-Fulltofta
Ca 1,2 km lång separerad gc-väg parallellt med väg 13 mellan Kulleröd och Fulltofta samt en passage under väg 13.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Planer för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vattenverk i Hörby
Avser nybyggnation av vattenverk i Hörby.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).